Ballade om blå blink fortsætter

Man kan ikke kalde det konkurrence, når taberen mister det hele, fastslår Østre Landsret i en delafgørelse om det nye landsdækkende beredskabsradionet.

De danske beredskaber skal have fælles radionet - men der er kurrer på tråden. Foto: Casper Christoffersen, Scanpix
Læs mere
Fold sammen
Det havde intet med konkurrencepræget dialog at gøre, da staten i 2006 sendte det nye, landsdækkende beredskabsradionet i udbud.

Østre Landsret har givet Økonomistyrelsen under Finansministeriet et slag over fingrene for den måde, som styrelsen håndterede udbuddet på. Dermed har Damm Cellular, som tabte kampen, fået en fjer i hatten, inden selve lovligheden af udbuddet skal for Østre Landsret i 2010.

Tvangstilslutning, tak

Damm-koncernen, som den sønderjyske erhvervsmand Hans Damm står bag, købte i 2003 den ene af de to Tetra-radiolicenser, som staten to år tidligere udstedte. Den anden ejes af mobilselskabet Motorola. Begge licenser var tiltænkt at skulle anvendes til både nød- og beredskaber samt civile kunder.

Men i 2006 besluttede staten, at der kun skulle være én udbyder af tjenester på et landsdækkende beredskabsnet, SINE, og at alle private aktører, der deltager i beredskabet, vil være tvunget til også at benytte denne ene udbyder. Med andre ord ville taberens licens intet være værd, for der ville ikke være kunder tilbage.

Det faldt Damm-koncernen for brystet, og den lagde derfor erstatningssag an mod staten.

Ikke fair behandling

»Damm-koncernen gennemførte i henhold til licenskravene og under trussel om dagbøder fra IT- og Telestyrelsen en kostbar udbygning af sit Tetra-net frem til 2006, mens den anden licenshaver, Motorola, i samme periode fik to dispensationer med hensyn til udbygningen af sit net. Damm-koncernen mener, at den ikke har fået en fair og ligelig behandling under udbuddet, og at konsortiet, som Damm-koncernen indgik i, burde have vundet SINE-udbuddet, hvis parterne havde budt på lige vilkår,« konstaterer advokat Niels Chr. Ellegaard fra advokatfirmaet Plesner, som repræsenterer Damm-koncernen.

Landsrettens afgørelse er om formalia og har intet med hovedsagen at gøre, som kommer for retten næste år. Niels Chr. Ellegaard forventer, at den slag, som Klagenævnet for Udbud nu har fået, enten ankes til Højesteret, eller at klagenævnssagen genoptages i begrænset omfang, så formuleringen, der udløste sagen, ændres, og nævnet derefter stadfæster sin egen afgørelse.

Moorola vandt

Ordren på beredskabsnettet blev vundet af Motorola, som gennem sit datterselskab Dansk Beredskabskommunikation nu er i gang med at bygge op i hele Danmark. Ud over »de blå blink« har også DSB S-tog og busselskabet Movia taget det nye radionet til sig i sin daglige kommunikation.