Bag om historien: Sådan har Berlingske lavet serien Diktaturets Danske Bank

16.000 bankoverførsler, 15 medier og månedsvis af research. Læs her hvordan Berlingske har arbejdet med projektet Diktaturets Danske Bank.

Læs her hvordan Berlingske har arbejdet med projektet Diktaturets Danske Bank. Fold sammen
Læs mere

Diktaturets Danske Bank er et resultat af et omfattende læk af data til Berlingske og et samarbejde mellem 15 medier i Europa og USA.

Berlingske har fået adgang til et større materiale om Danske Bank. Projektet kalder vi i Danmark »Diktaturets Danske Bank«. Internationalt bærer det navnet »The Azerbaijani Laundromat.«

Materialet stammer fra flere kilder, og dets ægthed er efterprøvet gennem en lang række kilder i ind- og udland. Intet af materialet har Berlingske fremskaffet på ulovlig vis.

Materialet dækker over bl.a. kontoudtog fra fire konti i Danske Banks estiske filial. Samlet er omkring 18 milliarder kroner ind- og udbetalt fra kontiene i årene 2012-2014.

Data fra kontoudtogene er trukket ud i et excel-ark, og projektet bygger i høj grad på en analyse af disse mere end 16.000 banktransaktioner. Af data fremgår detaljerede informationer om de enkelte transaktioner – herunder afsender, modtager, beløb, formål, dato, kontoreferencer m.m.

Transaktionerne er både gennemgået analogt én for én og gennem mere avanceret databehandling i Excel. Navne på personer, selskaber, fonde etc. er forsøgt analyseret i selskabsregistre verden over samt i diverse andre åbne informationskilder. Berlingske har desuden haft flere bank- og hvidvaskeksperter til at analysere materialet.

Berlingske har også adgang til detaljerede informationer fra oprettelsen af de fire konti, hvilket dokumenterer Danske Banks daværende kendskab til kunderne.

Endelig har Berlingske adgang til omfattende efterforskningsmateriale med relation til sagen fra flere landes myndigheder. Materialet er oversat fra flere sprog.

Berlingske har delt materialet med organisationen for undersøgende journalistik The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), og sammen har vi delt materialet med undersøgende journalister fra hele verden.

Berlingske har i visse tilfælde valgt at publicere detaljerede informationer om bl.a. navngivne personer og virksomheder fra Danske Bank, fordi der er en åbenlys offentlig interesse i at kende til mulige lovbrud såsom hvidvask og skatteunddragelse i Danmarks største bank. Nationalt og internationalt er der desuden en åbenlys interesse i at kende til for eksempel forsøg på påvirkning af højtstående folkevalgte politikere og embedsmænd.

Berlingske har i den forbindelse brugt ugevis på at lokalisere, kontakte og opsøge et stort antal kilder i en lang række lande. Nogle kilder har det ikke været muligt at lokalisere eller træffe. I disse tilfælde har vi som udgangspunkt af presseetiske årsager valgt at beskrive personerne i overordnede vendinger i stedet for at bringe deres navn.

Enkelte navne har vi valgt alligevel at bringe, selv om vi ikke har hørt fra dem. I disse eksempler har vi vurderet, at de pågældende personer var af stor betydning for beskrivelsen af det fulde omfang af sagen. Vi har endvidere vurderet, at vores forelæggelse med stor sandsynlighed er nået frem til de pågældende – eksempelvis fordi vi har benyttet flere forskellige – herunder officielle – kontaktoplysninger på de pågældende.

Berlingske har forgæves forsøgt at få regimet i Aserbajdsjan i tale via opkald, telefonbeskeder, fax og mail til bl.a. præsidentkontoret, ministerier, officielle pressetalsmænd og flere af landets ambassader, herunder ambassaden i London, der dækker Danmark.

Alle kilder, der nævnes i artiklerne er forsøgt kontaktet. Læs hvad de svarer her.

Læs uddybbende spørgsmål og svar om Berlingskes serie her.

Der kan fra mandag 4. september læses historier i disse 15 medier om »Diktaturets Danske Bank« og »The Azerbaijani Laundromat.«:

 • Berlingske
 • Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
 • Tyske Süddeutsche Zeitung
 • Britiske The Guardian
 • Estiske Äripäev
 • Franske Le Monde
 • Belgiske De Tijd
 • Amerikanske Barron’s
 • Russiske Novaya Gazeta
 • Tjekkiske České centrum pro investigativní žurnalistiku
 • Bulgarske Bivol
 • Ungarske Atlatszo
 • Slovenske Delo
 • Østrigske Dossier
 • Schweiziske Tages-Anzeiger

Projektet kan desuden følges under hashtag #laundromat på sociale medier.