B2B-delen kører efter planen

I dag til ansvarlig for byggeportal-projektet hos Erhvervs- og Boligstyrelsen, vicedirektør Jesper Rasmussen.Hvordan

måler I, om forbrugerdelen af Byggevare-priser.dk er en succes?- Målet er først og fremmest, at portalen

skal være med til at sætte fokus på priserne i detailhandelen og dermed øge gennemsigtigheden. Men der er ingen

kvantitative mål for den første tre måneders periode.Hvem vil den kommende B2B-del henvende sig til?-

Den vil først og fremmest fokusere på håndværkere og mindre entreprenører som målgruppe. De

kan få lagt deres priser og rabatter ind hos de forhandlere, de handler med. Det vil selvfølgelig ske på en sådan måde,

at de kun selv kan se deres rabatter og priser. Og så kan de søge på resten af portalen, om der er andre attraktive

tilbud. Vores leverandør, Krak, har haft en række workshops med byggeriets organisationer om, hvordan det tilrettelægges

bedst muligt.Hvor mange regner I med vil benytte B2B-delen af Byggevarepriser.dk?- Det ved vi ikke endnu.

Det er helt nyt , så vi må prøve os frem. Men hvis det koncept, vi har nu, trænger til en justering, så

må vi ændre det, så vi sætter ingen faste målkrav.Er det realistisk, at B2B delen går

i luften 1.april?- Det forventer vi.Branchen synes ikke, at den er blevet hørt i fasen op til, at B2B-

delen skal i luften?- Det vil vi gerne videreformidle til leverandøren (Krak, red.), fordi vi har et ønske

om, at man hører på kunderne. Men man kan altid diskutere, hvor mange møder og samtaler, der skal til. Men er

der et udbredt ønske om øget dialog, vil vi videreformidle det. Det har alle parter en interesse i.