Aviserne vokser hurtigt digitalt

Omsætningen i de danske avisers digitale udgivelser stiger med i gennemsnit 28 pct. om året frem mod 2020. Fremgangen er dog langt fra stor nok til at rette op på nedgangen på print, vurderer PwC.

En gang om året tager et af verdens største revisions- og analysehuse, PwC, temperaturen på den globale og danske mediebranche, og heri spås der i år bl.a. stor fremgang for avisernes digitale udgivelser.

I undersøgelsen, »Global entertainment and media outlook 2016-2020«, forventes den ­årlige omsætning inden for digitale avisudgivelser således at stige med i gennemsnit 28 pct. årligt.

En ganske pæn vækst, men det er langt fra nok til at rette op på den samlede danske avisbranches økonomi, da omsætningen her forventes at falde med i gennemsnit 3,5 pct. årligt frem mod 2020. Dette tal dækker over annoncering samt ­udgivelser af aviser, begge dele både digitalt og på print.

Omsætningen for selve avisudgivelser i løssalg og abonnement udgjorde i 2015 ca. 3,1 mia. kr. for print og ca. 125 mio. kroner for digitalt indhold.

Omsætningen vedr. annoncering udgør i 2015 ca. 3,3 mia. kr., hvoraf digital annoncering tegner sig for ca. 14 pct. svarende til ca. 450 mio. kr.

I 2020 forventes omsætning vedrørende ­annoncering at falde til 2,4 mia. kr., hvoraf den digitale omsætning vil udgøre ca. 22 pct. eller ca. 530 mio. kr.

»Vi ser nye aktører i branchen, som er født digitale, og det er naturligvis positivt, at ­aviserne oplever digital vækst. Udviklingen er dog ikke tilstrækkelig til at holde hånden under den samlede vækst. Der er ingen tvivl om, at de traditionelle mediehuse er udfordret, og derfor vil vi også fortsat se nyt indhold og nye alliancer i branchen med fokus på ­digital vækst og rentabilitet,« vurderer Leif Ulbæk ­Jensen, partner og medieekspert i PwC.

 

 

Tilbagegangen har bl.a. ført til, at medie­husene skærer ned på udgifterne og gennemfører ­effektiviseringstiltag for at underbygge deres økonomiske position. Her kan man bl.a. pege på JP/Politikens opkøb af Dagbladet Børsen fra Bonnier i begyndelsen af 2016 og senest de offentliggjorte nedskæringer hos JP/Politiken og Jysk Fynske Medier.

 

 

Ud over konsolideringen er nye udenlandske konkurrenter på vej ind på det danske marked.

»Avisbranchen oplever en forholdsvis stor tilbagegang inden for printmedier. Derudover lurer konkurrencen fra udenlandske aviser i kulissen. Huffington Post forventes at komme til Danmark i løbet af 2016 og udgør dermed en ny trussel, men åbner måske også for nye muligheder i branchen,

Den amerikanske nyskabelse i medieverdenen har allerede udvidet til andre ikke-engelsktalende lande – bl.a. Frankrig, Spanien og Tyskland. Her har Huffington Post indgået lokale partnerskaber med Le Monde, Tomorrow ­Focus og El Paìs. En entré på det danske marked vil sandsynligvis åbne for nye partnerskaber og muligheder,« vurderer Leif Ulbæk Jensen.

De store aviser forsøger at tilbyde deres abonnenter og andre forbrugere en række ­muligheder, som skal tiltrække og fastholde dem. Det gælder både tilbud til online abonnenter eller weekend-abonnenter på print­aviser.

- Forbrugerne søger mod online indhold, som de kan have med på farten på deres smartphones, tablets og computere. I de kommende år vil medieforbruget fortsat blive mere digitalt og stille nye krav til mediehusene. Den udvikling følger mediehusene uden tvivl tæt og forsøger at finde en strategi, som gør dem relevante og profitable, slutter Leif Ulbæk Jensen.