Avischef freder 24timer

Selvom 24timer stadig er en gedigen underskudsforretning, garanterer ejeren nu for første gang, at gratisavisen er kommet for at blive. Også selvom konkurrenterne fra Nyhedsavisen lukker.

”Den økonomiske belastning er nu blevet så meget mindre, at vi fortsætter udgivelsen af 24timer i 2008 og videre frem. Uanset hvad der sker på markedet,” siger adm. direktør for JP/Politikens Hus, Lars Munch. Han forventer, at 24timer giver overskud i 2010.

Det er halvandet år siden 24timer ramte de danske brevsprækker for første gang som et modsvar til den islandsk ejede Nyhedsavisen, der fulgte få måneder efter.

Siden har Lars Munch ofte udtalt, at 24timer er i markedet af konkurrencemæssige årsager, og at han ikke ser nogen bæredygtig forretningsmodel for en husstandsomdelt gratisavis.

”Efter halvandet år har vi selv fået syn for sagen. Der er ikke grundlag for en husstandsomdelt gratisavis. Derfor har vi justeret vores distribution, så en del af vores oplag er i trafikken og en del husstandsomdeles,” siger Lars Munch.

Trækker JP i minus

De massive udgifter til 24timer har trukket hele JP/Politikens Hus i minus i 2007, men ændret og forbedret distribution, sparerunde og forventninger til et øget annoncesalg i 2008 ændrer billedet.

”Den økonomiske belastning, som 24timer har været i 2007, bliver reduceret så meget, at JP/Politkens Hus giver overskud igen i 2008,” siger Lars Munch.

Han har ved flere lejligheder fortalt, at det koster en mio. kr. om dagen at udgive 24timer, men oplyser nu, at nettoudgiften i dag er under en halv mio. kr.

”Læsertallet pr. eksemplar er blevet så meget bedre, at udgifterne er blevet overskuelig. Derfor fortsætter vi,” siger Lars Munch. Han ønsker ikke at oplyse, om 24timer vil bevæge sig til hovedsagligt at være en trafikavis som MetroXpress og Urban.

Op ad bakke

24timer beskæftiger cirka 60 fuldtidsansatte medarbejdere. Avisen har løbende sat oplaget ned, så det nu ligger under 400.000, hvoraf cirka halvdelen er husstandsomdelt og resten uddeles i trafikken. Nyhedsavisen uddeler ifølge egne oplysninger 80 pct. af oplaget ved husstandene.

Ifølge de seneste læsertal havde 24timer 615.000 daglige læsere i november. Det gør gratisavisen til landets største avis. Alligevel tvivler mediadirektør hos Kunde & Co, Torsten Lehrmann, på, at JP/Politiken får held med at forvandle 24 timer til en overskudsforretning.

”Det bliver op ad bakke. De er en stor avis med mange læsere, men der skal sælges rigtig mange annoncer for, at den avis kan give overskud. Det er klart, at det hjælper, når man sætter oplaget ned og læsertallet stadig stiger, men det bliver stadig meget svært," siger han.