ATP: Udsigten til at få penge fra OW Bunker er små

Aktionærerne står sidst i køen, når pengene fra et konkursbo skal fordeles. Derfor har ATP ikke håb om at få en stor check fra selskabet OW Bunker, man vender i stedet blikket mod kapitalfonden Altor.

Foto: Søren Bidstrup. Fra ATPs hovedkvarter i Hillerød regner man ikke med at få de store penge fra OW Bunker i pensionskassens 800 mio. kroner store søgsmål. Der er til gengæld større muligheder i kapitalfonden Altor.
Læs mere
Fold sammen

Tidligere i dag rejste en række danske investorer et søgsmål mod OW Bunker, selskabts tidligere ledelse samt kapitalfonden Altor på 800 mio. kroner. Sagen drejer sig dels om prospektansvar men også om oplysningspligt til børsen.

ATP og PFA er lederne på søgsmålet, og her forklarer chefjurist i ATP, Kenneth Joensen, om sagen til Berlingske Business:

Sagen er delt i to, kan du sige noget om, hvilken del der udgør den største del af søgsmålet?
»Det er sagen om prospektansvar. Det er langt den største.«

Kan du sige noget om, hvordan det fordeler sig. Er det 80 procent på den?
»Ja, det er noget i den retning.«

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Hvor bredt skal udtrykket »den tidligere ledelse« forstås?
»Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt gå ind i en nærmere navneleg i forhold til, hvem vi anlægger sag imod. Det er noget, vi løfter sløret for, når vi har indleveret stævningen. Men det er klart, at vi taler om både den daglige ledelse og bestyrelsesmedlemmer i OW Bunker. Det er nok så tæt på, jeg kan komme.«

Kan du sige, om det er bestyrelsen som helhed?
»Nej, det vil jeg ikke sige mere om.«

Kan du sige, om der er ledelser i tilknyttede datterselskaber, som vil kunne blive ramt af søgsmålet?
»Det kan jeg heller ikke sige noget om.«

Hvorfor er emissionsbankerne ikke sagsøgt?
»På nuværende tidspunkt mener vi, at der er grundlag for at føre sag mod dem, som vi nu har nævnt. Men det betyder ikke, at vi ikke på et senere tidspunkt kan vælge at lægge sag an mod andre, hvis vi finder, at der er grundlag for det. Der har været oplysninger fremme, og de peger i den retning, vi nu engang går. Men det er klart, at hvis der kommer nye oplysninger frem, så vil vi ikke udelukke, at det kan blive relevant at inddrage andre.«

Nu er det et par håndfulde måneder siden, at OW Bunker gik konkurs. Hvor stor er sandsynligheden for, at der dukker nye oplysning op på nuværende tidspunkt?
»Det er svært for mig at sige. Vi har løbende set, at der er dukket nye oplysninger op hist og her i pressen. Så jeg tror bestemt ikke, at det er udelukket, at der kommer nye oplysninger frem. Det er klart, at under en retssag, der vil de forskellige parter ikke nødvendigvis have samfaldende interesser.«

Nu nævner du pressen. Har I andre muligheder for at skaffe oplysninger end gennem pressen?
»Jeg vil ikke nærmere gå ind på, hvordan vi tilrettelægger en sag som denne her. Men vi forsøger at skaffe os så mange oplysninger, som vi kan. Det er sket blandt andet gennem pressen, hvor der løbende har været historier om forholdene i OW Bunker. Det er klart, at hvis det har relevans for os, så bruger vi det i sådan en sag her.«

Kan du komme ind på, hvorfor OW Bunkers revisor ikke er sagsøgt?
»Som jeg sagde, så mener vi ikke, at der er grundlag for med de oplysninger, vi har på nuværende tidspunkt.«

Så det er samme historie som med emissionsbankerne?
»Ja. Men som jeg sagde før, så udelukker vi ikke nogen.«

Hvor stor en del af pengene gør I jer forhåbninger om at få?
»Udsigterne til at få noget fra selskabet, de er nok forsvindende små. Aktionærerne står jo sidst i konkursrækkefølgen. Men når vi anlægger sådan en sag her, så er det fordi, vi tror, der er penge at komme efter. Ultimativt går vi efter at dækket hele vores tab. Og vi har også lagt sag an mod Altor, og det vil formentlig være et selskab, hvor der er midler at gå efter.«

Hvad er grunden til, at I har vurderet, at der er grundlag for at rette søgsmål mod Altor i spørgsmålet om prospektansvar?
»Jeg vil ikke komme nærmere ind på vores bevæggrunde. Men det er klart, at når vi anlægger sag mod Altor, så er det fordi, vi også mener, at der kan gøres et ansvar gældende i forhold til de oplysninger, der lå i projektet, og de oplysninger der ikke lå i prospektet.«

Hvad er jeres forventninger til tidshorisonten?
»Jeg tror, at det er både dyrt og tidskrævende at føre en retssag. Vi gør os ingen illusioner om, at det her er en sag, der hurtigt er ovre. Vi kommer nok til at se, at det kommer til at tage nogle år.«

Nogle internationale investorer har talt om et såkaldt ansvarsgennembrud, så man kan sagsøge de investorer, der havde investeret i den Altor-fond, der bragte OW bunker på børsen. Har det været en del af jeres overvejelser?
»Jeg tror, vi har overvejet alt relevant. Men den nærmere strategi, den holder jeg for mig selv.«

I hvor høj grad handler det her også om at statuere et eksempel?
»Det er vigtigt at sige, at vi har en pligt over for vores næsten fem millioner medlemmer til at forsøge at få de her penge retur. Men det er klart, at den også er en principiel sag om, hvad han har pligt til at oplyse, når man bringer et selskab på børsen, og det er også et aspekt i en sag som denne, at det bliver klarlagt.«

Har I været i dialog med internationale investorer om at være med i jeres søgsmål?
»Jeg vil ikke diskutere nærmere, hvad vi har været inde på den her forbindelse.«

Er der en grund til i juraen, at det kun er danske sagsøgere?
»Alle kan jo vælge at anlægge sager ved domstolene, hvis de har lyst til det.«

Men man skal jo inviteres ind i gruppen?
»Ja, men som jeg sagde, så har jeg ikke yderlige kommentarer til vores sags strategi eller gruppen af investorer.«