ATP lurepasser på ejendomsinvesteringer

Topchefen for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lars Rohde, mener ikke, at priserne på erhvervsejendomme har nået noget, der ligner et attraktivt niveau og regner med betydelige prisdyk i 2009 i kølvandet på lav økonomisk vækst og stigende ledighed.

Han ser først ejendomme som rigtigt interessante investerings-objekter om tre til fem år. Det skriver dagbladet Børsen.

»Hidtil har efterspørgselen på særligt kontorejendomme efter min opfattelse været meget resistent, og det hænger sammen med, at beskæftigelsen har været høj. Hvis arbejdsløsheden begynder at stige, vil der komme et større nedadgående prispres på kontorejendomme ? og det samme, hvis detailhandelen får det skidt. Vi har ikke set det rigtig tydeligt endnu. Der skal man nok et års tid længere frem,« siger Lars Rohde.

ATP's direktør skjuler ikke, at ATP på tre-fem års sigt godt kunne tænke sig at se nærmere på flere ejendomsinvesteringer og muligvis øge porteføljen i ind- og udland med op mod 15 mia. kr. fra nuværende 25 mia. kr. som led i en inflationssikring af ATP's investeringer.

»Det, der kan gøre ejendomme interessant - ikke på seks måneders sigt - men på tre-fem års sigt er, at man ikke kan udelukke, at med den økonomiske politik, der føres og vil blive ført, vil den næste udfordring, vi bliver mødt med, nok være inflation,« siger Lars Rohde. Fast ejendom på op til omkring 10 pct. af ATP's balance vil derfor »nok være forventeligt«.