ATP fik overskud på 6,7 milliarder

ATP fik et investeringsasfkast på knap 13 milliarder især på grund af de danske aktier, viser koncernens halvårsregnskab.

Danmarks største investeringsmaskine, ATP, fik et halvårsoverskud på 6,7 mia. kr. Det markedsmæssige afkast af ATP's investeringsportefølje blev på 12,7 mia. kr., hvilket svarer til 3,5 pct. Overskuddet skyldes især ATP's beholdning af danske aktier.

- Investeringsmæssigt har det været et turbulent halvår, men regnskabet er alligevel tilfredsstillende. Resultatet på 6,7 mia. kr. på bundlinien har øget ATP's reserver og gjort ordningen endnu mere robust, siger direktør Lars Rohde.

Samtidig afslører regnskabet, at afdækningsporteføljen - hvor målsætningen i princippet er at gå i nul med mindst mulig risiko - giver et relativt småt negativt resultat på -187 mio. kr.

Det er mere efter hensigten, end tilfældet var samme periode sidste år, hvor den gav et overskud på næsten 5 mia. kr., hvilket paradoksalt nok blev betragtet som problematisk, da risikoen blev vurderet til at være for høj.

Med hensyn til kurserne i efteråret er buddet "udsving uden klar retning" fra ATP, der er mere usikker på udviklingen de kommende måneder, end koncernen plejer at være.

- Der er udsigt til en fortsat stærk global vækst i 2. halvår. Der er imidlertid samtidig risiko for, at den øgede volatilitet og mindskede risikovillighed, der har præget markederne henover sommeren, vil fortsætte gennem 2. halvår. Disse to tendenser vil trække i hver sin retning på såvel statsobligationsmarkederne som aktiemarkederne, hvilket taler for et 2. halvår præget af kurssvingninger uden klar retning, skriver ATP i sin halvårsrapport.

RB-Børsen