Ateas webshop lod regionens ansatte i stikken

Det bestikkelsesmistænkte IT-firmas hjemmeside hjalp ikke Region Sjælllands ansatte med at finde ud, hvilke produkter, der var omfattet af SKI's aftaler om konkurrence-udsættelse. Websiden hjalp således ikke de ansatte med at overholde reglerne, skriver kritisk Rambøll-rapport

Foto: Bax Lindhardt

Konsulentfirmaet Rambøll har kortlagt, hvordan det foregik, når ansatte i Region Sjællands it-affdeling købte it hos den nu bestikkelsesmistænkte storleverandør Atea. Resultatet af analysen er, at Ateas webshop ikke hjalp regionens ansatte med at overholde konkurrencereglerne.

Rambølls kortlægning viser, at indkøbene skete »uden iagttagelse af udbudsretlige og kontraktuelle overvejelser«, som det hedder på konsulentsprog. Hovedparten af indkøbene blev foretaget via Ateas webshop, men webshoppen sikrede ikke, at regionens it-indkøbere var opmærksomme på, at de overholdt  udbudsreglerne.

Ateas markedsførte på webshoppen en række »udvalgte produkter«, men produkterne fremstod ikke som identiske med produkter, der kunen anskaffes af regionen i henhold til konkurencereglerne. Der var således ingen identifikation af, hvilke produkter, der kunne indkøbes på i henhold til konkurrencereglerne - og hvilke der ikke kunne, skriver Rambøll.