Atea-chef: »Hvis der er nogen, der skal smøres«

I Atea tøvede man ikke med at give kunderne klækkelige rabatter, når de handlede privat hos Atea. I intern Atea-mail tales der om smørelse. Det kom frem i retten onsdag i den store bestikkelsessag, hvor anklageren går efter ubetinget fængsel til de tre tiltalte.

Foto: Martin Rasmussen

Bagmandspolitiets anklager, Jørn Thostrup, har under retssagen om bestikkelse fremlagt en stribe mails og fakturaer, der viser, hvor rundhåndet Atea var, når Ateas kunder i det offentlige ville købe noget privat hos Atea.

Bagmandspolitiet har fundet såkaldte 0-fakturaer, som dokumenterer, at kunderne ikke har betalt så meget som en krone for hverken iPads eller iPhones. Og Bagmandspolitiet har også fundet interne Atea-mails, der viser, at holdningen var, at kunderne skulle have det billigt. Også billigere end, hvad Atea-ansatte selv kunne købe produkterne til, selv om det var imod Ateas interne regler om, at intet måtte sælges under kostpris.

Atea-chefer var ofte ind over for at godkende en kundes private handel og i forbindelse med en kundes ønske om en iPad svarede Atea-chefen  følgende til en medarbejder, der forespurgte på kundens vegne.

»Ok. Sælg den til 1.000 kr., altså med mega rabat«, skrev Atea-chefen.

I en anden intern Atea-mail om en router til en kunde, står der følgende.

»Gider du bestille den til (navn på tiltalte udeladt på grund af navneforbud, red.)  privat til 0 kr.«

De offentligt ansatte havde på deres side også forventning om, at de kunne få varerne billigt, når de handlede privat hos Atea.  Anklageren fremlagde en mail, hvor kunden bad om ”et godt tilbud” på en iPhone4 til privat brug. Han fik sin smartphone og en faktura på 0 kr.

Ifølge anklageren er det tydelige eksempler på, at der er tale om bestikkelse.  Han fremlagde også en intern Atea-mail, hvor en Atea-chef selv brugte et ord, der er beslægtet med bestikkelse.

»Hvis der er nogen, der skal smøres, så skal det være med andre produkter end Apple,« skrev en leder i Atea til en stor gruppe af salgschefer efter, at der alene i en enkelt måned var givet Apple-produkter væk for 76.000 kr..

Anklager Jørn Thostrup argumenterede for, at de tiltalte, der alle er offentligt ansatte, bør idømmes ubetinget fængsel på mellem 40 dage og ”ikke under” fire måneder for overtrædelse af straffelovens paragraf 144.

»Det skal ses i lyset af sagens alvorlige karakter.  Det er overtrædelser af grov beskaffenhed, og det er sket systematisk og i erhvervsmæssigt øjemed. Det har store samfundsmæssige konsekvenser, hvis bestikkelse bliver udbredt, og det er også afspejlet i straffelovens paragraf 144, som kan give op til 6 års fængsel,« sagde anklageren.

Forsvarer Peter Trudsø går efter frifindelse af de tre tiltalte, men hvis retten finder dem skyldige og idømmer dem en straf, så skal det højst være en bøde, lød det fra Peter Trudsø.

Dommen afsiges tirsdag 6. december.

12 personer er foreløbig tiltalt i bestikkelsessagen, hvor i alt 64 personer eller selskaber er sigtet. Ni personer har fået påtaleopgivelse og er dermed ikke længere sigtet.

SØIK har endnu ikke færdigefterforsket den del af bestikkelsessagen, hvor Atea er under mistanke for at have bestukket ansatte i  Region Sjælland og  i Rigspolitiet med dyre rejser til USA og Dubai. Ifølge anklager Jørn Thostrup ventes SØIK at være færdig med denne del af efterforskningen i 2017.

»Det er en mere omfattende og mere kompliceret sag  med mange forhold, og derfor er efterforskningen endnu ikke afsluttet, men vi forventer, at tiltalespørgsmålet afgøres inden sommeren 2017,« sagde Jørn Thostrup.