Arzerra-flytning skaber stort driftsoverskud for Genmab

Bevægelser på valutamarkedet samt flytning af midlet Arzerra skabte pænt driftsoverskud hos Genmab.

Foto: Erik Refner

Trods en stor tilbagegang i omsætningen i første kvartal løftede biotekselskabet Genmab sin drift og bundlinje ganske markant - primært som følge af flytningen af Arzerra (Ofatumumab) fra Glaxosmithkline (GSK) til schweiziske Novartis. Derudover var bundlinjen trukket op af bevægelser på valutamarkedet.

Genmab omsatte for 106,8 mio. kr. i første kvartal mod 247,1 mio. kr. i den tilsvarende periode af sidste år. Det blev spist op af samlede omkostninger på 110,1 mio. kr. mod 150,7 mio. kr. i første kvartal sidste år, men alligevel landede driftsresultatet (EBIT) på et plus på 172,9 mio. kr. mod mere beskedne 96,4 mio. kr. i første kvartal 2014.

Det gjorde det, fordi Genmab - efter GSK's salg af sine onkologi-aktiviteter, herunder Arzerra, til Novartis - ikke længere står til at skulle betale flere udviklingsomkostninger til midlet, og det trak resultaterne i første kvartal op.

- Flytningen af Ofatumumab-samarbejdet fra GSK til Novartis trådte i kraft i marts 2015. Det resulterer i, at Genmab ikke har nogen Ofatumumab-udviklingsomkostninger i 2015 og fremad og intet krav om at betale sin udskudte finansiering på samlet 176 mio. kr. I løbet af første kvartal blev den udskudte finansiering tilbagetrukket, og en tilsvarende gevinst blev krediteret som "øvrige indtægter" i vores resultatopgørelse, skriver Genmab i regnskabet.

På bundlinjen realiserede selskabet et nettooverskud på 217,3 mio. kr. i første kvartal mod et plus på 98,5 mio. kr. i samme periode et år tidligere. Den yderligere fremgang på bundlinjen kan tilskrives favorable bevægelser på valutamarkedet.

- Hoveddriveren for forskydningen mellem de to perioder var valutabevægelser, der påvirkede vores dollar og pund-porteføljer positivt, skriver Genmab i regnskabet.

For hele 2015 fastholdes forventningen om en omsætning på 650-725 mio. kr., driftsomkostninger på 600-650 mio. kr. samt et driftsoverskud på 200-275 mio. kr. Likviditeten ventes fortsat at udgøre 2,6-2,7 mia. kr. ultimo 2015.

Regnskabstal for første kvartal 2015 fra Genmab:

#

Mio. kr. Q1 2015 Q1 2014

-----------------------------

Omsætning 106,8 247,1

EBIT 172,9 96,4

Nettoresultat 217,3 98,5

-----------------------------

#

Forventninger til 2015:

#

Mio. kr. Ved Q1 2015 Før Q1 2015

--------------------------------------

Omsætning 650-725 650-725

Driftsresultat 200-275 200-275

--------------------------------------

#