Arriva: DSB’s køreplan på Kystbanen vil ikke holde

DSB har alt for få togsæt i reserve, når de overtager driften af Kystbanen i 2009. Derfor vil de ikke kunne overholde løfterne om tog til tiden, mener Arriva, der bød ind med otte togsæt i reserve mod DSB’s højst to. Kritikken preller af på DSB.

Passagererne på Kystbanen risikerer at blive slemt skuffede, når DSB overtager driften af togtrafikken på Kystbanen i 2009. For de gyldne løfter om flere tog til tiden vil ikke holde, mener konkurrenten Arriva, der sammen med Deutsche Bahn og svenske SJ stod som taber, da udbuddet til ca. 650 mio. kr. årligt blev afgjort i sidste måned.

»DSB har bud med 43 togsæt og en reserve på to procent. Det kan man ikke. Ikke med den køreplan som er fastlagt af udbudsmyndigheden,« siger adm. direktør i Arriva Skandinavien Johnny Hansen. Han hævder, at resultatet af de få togsæt vil være, at køreplanen ikke kan overholdes. Arriva bød med 49 togsæt for at sikre den optimale kvalitet, og 47 togsæt er efter Arrivas beregninger er absolut minimum, hvis køreplanen skal holde.

»Derfor er DSB’s bud i strid med vilkårene for udbud, og DSB burde dømmes ude,« siger han. Arriva har gravet i forholdene omkring DSB’s bud, fordi statsbanerne var hele 20 procent billigere end Arriva. Med de færre togsæt, som DSB har budt ind med, mener Arriva at have fundet forklaringen på prisforskellen.

Bange for statsstøtte
Arrivas direktør mener ikke, at DSB’s bud med kun 43 tog skyldes, at DSB ikke har forstand på køreplanlægning. Han frygter tvært imod, at tilbuddet kan bero på en plan om, at DSB først skulle vinde med et billigt tilbud for siden at få tilført ekstra ressourcer anden side. Det kunne ske ved at DSB bruger tog fra andre strækninger til at lappe huller i Kystbaneplanen.

»En sådan løsning ville være ulovlig, da der selvsagt skal være vandtætte skotter mellem den DSB-virksomhed, der arbejder i fri konkurrence, og det selskab, der stadig lever en beskyttet tilværelse med årlige subsidier på mere end fire mia.,« siger Johnny Hansen.

DSB vil hverken be- eller afkræfte Arrivas udlægning af det antal togsæt, DSB har.

»DSB har naturligvis afgivet et tilbud, der er realistisk, og som hænger sammen. Det skal der ikke herske den mindste tvivl om, og det har udbudsmyndigheden jo også været enige med os i. Da Klagenævnet for Udbud i øjeblikket behandler Arrivas klage, vil det ikke være rigtigt af os at gå yderligere ind i den diskussion,« siger DSB’s økonomidirektør, Bartal Kass.

Ifølge kilder i branchen kan en eventuel forskel på antallet af reservetogsæt mellem DSB og Arriva skyldes, at Arriva har lagt større vægt på kvalitet på bekostning af pris, end DSB har.

Trafikstyrelsen, der har peget på DSB som vinder af Kystbaneudbuddet, vil ikke kommentere sagen, idet man afventer afgørelsen på Arrivas klage i Klagenævnet for Udbud.