Arla-advarsel til mælkebønder med udbrydertrang

Arlas bestyrelse ændrer reglerne for landmændenes muligheder for at genindtræde i mejerikoncernen, hvis de går på tysk eventyr for at tjene flere penge. (opdateret 13.14)

I lyset af at enkelte mælkeproducenter i løbet af sommeren har meldt sig ud i strid med vedtægterne, blev Arla Foods' bestyrelse i dag enige om, at om at revurdere reglerne for såvel udmeldelse som genindtræden i andelsselskabet, oplyser Arla i en pressemeddelelse.

"Vi kan forvente, at udsvingene i mælkens udnyttelsesværdi bliver større, end de har været tidligere, og derfor vil fristelsen for enkelte mælkeproducenter til at forsøge at opnå kortvarige merindtægter være stor. Det er helt klart uholdbart for det store flertal af Arlas ejere, hvis enkelte leverandører kan vandre ud og ind. I bestyrelsen er vi enige om, at det skal kunne betale sig at være loyal over for sit eget selskab," siger bestyrelsesformand i Arla, Ove Møberg.

Han forventer, at et oplæg til justering af reglerne kan forelægges på Arla Foods' repræsentantskabsmøde i oktober 2007.

Ifølge Jyllands-Posten går der rygter i mælke-branchen om, at danske landmænd er blevet kontaktet af tyske mejerier, der tilbyder et års kontrakter med en afregning på tre kroner pr. liter. Det er 70 til 80 øre mere pr. liter end Arla tilbyder.

Arla hæver mælkeprisen
På bestyrelsesmødet i dag besluttede Arla imidlertid også at hæve mælkepriserne, eller den såkaldte acontopris med 12,8 danske øre. Acontoprisen - som er den løbende afregningspris, hver enkelt andelshaver får pr. kg mælk, der leveres til selskabet - hæves med virkning fra 30. juli 2007.

Men det er slet ikke nok, mener Peder Mouritsen, der er formand for Landsforeningen af danske Mælkeproducenter. Forud for Arlas bestyrelsesmøde i dag, sagde han til Jyllands-Posten:

"Hvis de kun hæver afregningen med fem til ti øre pr. liter, sender de et katastrofalt signal om, at de slet ikke kan konkurrere med de tyske mejerier. Det vil utvivlsomt få mange andelshavere til at melde sig ud af selskabet i løbet af august," siger Peder Mouritsen, der mener, at prisen mindst skal hæves med 25 øre pr. liter. Arlas adm. direktør Peder Tuborgh åbner op for, at der kan komme yderligere justeringer af acontoprisen. "Efter flere års ørkenvandring med egentlig deflation i prisen på mejeriprodukter ser vi nu mulighed for at øge mælkeprisen til vores ejere. Det er især markedet for mælkepulver, der driver de positive indtjeningsmuligheder i øjeblikket, men vi forventer, at priserne på verdensmarkedet for især ost og smør også stiger betydeligt. De første prisstigninger er meldt ud på mange markeder. Det er disse annoncerede prisstigninger, som ligger til grund for den øgede acontopris," siger Arla Foods' adm. direktør Peder Tuborgh og tilføjer:

"Det kan ikke udelukkes, at dette kun er første skridt, og at vi som følge af mælkemanglen i Europa allerede i løbet af kort tid må annoncere yderligere prisstigninger til kunderne. Den gevinst, som i så fald opnås, skal tilfalde vores ejere, og det betyder, at acontoprisen fremover bliver mere fleksibel."