Arkil-topchef: Vi er meget positive omkring 2016

Entreprenørkoncernen Arkil Holding har positive forventninger til 2016 efter et 2015, som var præget af stærk omsætningsvækst men samtidig var belastet af store hensættelser til tre sjællandske broprojekter.

Foto: Claus Fisker. Adm. direktør, Jesper Arkil.
Læs mere
Fold sammen

I 2015 realiserede Arkil en omsætningsvækst på 16,6 pct. til 3347 mio. kr., mens resultatet af primær drift faldt fra 74 mio. kr. til 42 mio. kr. som følge af hensættelser i størrelsesordenen 65 mio. kr. på broprojekterne.

For 2016 melder selskabet en prognose ud om en omsætning på 3400 mio. kr. og et resultat før skat på 70-100 mio. kr. - mod et resultat før skat i 2015 på 37,5 mio. kr.

Umiddelbart kan resultatprognosen for 2016 lyde konservativ taget hensættelserne på omkring 65 mio. kr. i 2015 i betragtning. Her skal der dog tages højde for flere forhold, oplyser Arkil Holdings administrerende direktør, Jesper Arkil, over for Ritzau Finans.

»For det første er der nogle engangsindtægter i vores regnskab, som, korrigeret for broprojekterne, er med til at lave vores år ekstra godt i 2015. Derudover kan vi ikke forudsætte, at vi får så mildt et vejrlig, som vi har haft i 2015«, siger Jesper Arkil til Ritzau Finans.

»Der kan selvfølgelig være en "upside", men der er også risici. En ting er spørgsmålet om hele prisdannelsen, og så er der ordreindgangen. Vi er meget positive for 2016, men allerede nu at tage alle "upsides" til indtægt ville være forkert«, siger Jesper Arkil.

»Vi budgetterer altid og forventer altid en nedgang i aktiviteten i årets sidste måneder med baggrund i vejrliget. Det er der ingen tvivl om, at der vil blive. Vi kan selvfølgelig være heldige, men det kan man ikke forudsætte«, tilføjer han.

Den ventede fremgang i 2016 afspejler til dels elimineringen af de tabsgivende projekter, der belastede 2015.

»Vi synes også, at der er mange muligheder i markedet, men vi skal også tage højde for, at der er et statsligt infrastruktur, som går ned, og effekterne af det kan vi ikke helt forudse«, siger Jesper Arkil.

Han mener, at det er et problem, at der ikke investeres i mere infrastruktur, end der er meldt ud på nuværende tidspunkt - og det kan ramme selskabet og branchen.

»Hvis det slår igennem med fuld effekt, så er vi ude med en meget positiv forventning til året. Omvendt hvis der samtidig kommer en underliggende aktivitet i kommuner og byer, så har vi rigtigt gode muligheder. Vi mener, at vi giver en guidance på det rigtige niveau, men vores store spænd i guidance er også et udtryk for den usikkerhed, der også er på nuværende tidspunkt«, siger Jesper Arkil.

De hensættelser, som selskabet har måttet bogføre på de omtalte broprojekter i 2015 kalder Arkil "stærkt utilfredsstillende og ikke acceptabelt".

»Det er aldeles usædvanligt, at man kan løbe ud i så store udfordringer. Det skal ikke gentage sig. Det har vi jo gjort en del ting for. Det har både haft strukturelle og organisatoriske konsekvenser, og det har også nogle processuelle konsekvenser, som dels er blevet implementere,t og dels er i gang med at blive implementeret«, siger Jesper Arkil.