Arkil øger indtjening men fastholder udbytte

Læs mere
Fold sammen

Entreprenørkoncernen Arkil Holding kan se tilbage på et år med fremgang i omsætning og indtjening på niveau med de seneste udmeldte forventninger. I 2015 ventes yderligere omsætningsfremgang, mens resultatet før skat spænder fra et lidt lavere resultat til et noget højere end det i 2014 realiserede.

Selskabet omsatte i 2014 for 2871 mio. kr., hvilket var en fremgang på 4,9 pct. i forhold til 2013, og primært skyldes vækst i de udenlandske aktiviteter, mens de danske forretninger har fastholdt aktivitetsniveauet.

Før skat viste regnskabet et overskud på 72 mio. kr. i 2014, hvilket var noget bedre end i 2013, da resultatet lød på 54,0 mio. kr.

- 2014 har for Arkil været et spændende år. Investeringerne i infrastruktur er taget til og giver nu og i den nærmeste fremtid en tilfredsstillende udbudsmængde i de tungere dele af markedet. Det har vi i 2014 på

tilfredsstillende vis dels omsat til øget vækst og højere indtjening, udtaler Jesper Arkil, administrerende direktør i Arkil Holding, i regnskabet.

I 2015 venter Arkil en omsætning i niveauet 3100 mio. kr., svarende til en vækst på ca. 8 pct., en overskudsgrad på 2,4-3,0 pct., og et resultat før skat i niveauet 70-90 mio. kr.

På længere sigt ventes væksten at fortsætte.

- Vi vil de kommende år skærpe fokus på totalentrepriser og store infrastrukturelle projekter samt optimere vækstbetingelser og indtjeningsevne i alle segmenter. Det ventes at generere en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 5-10 pct. og en stigning i overskudsgraden over en årrække til minimum 3,5 pct. med en forholdsvis konservativ risikoprofil, hvilket giver strategisk og finansiel handlefrihed, udtaler direktør Jesper Arkil.

For regnskabsåret 2014 indstiller bestyrelsen, at der udbetales et udbytte på 10 kr. per aktie, hvilket svarer til samlet 4,9 mio. kr.

- Den resterende del af årets resultat overføres til egenkapitalen med henblik på finansiering af de vækstfremmende initiativer, fremgår det af regnskabet. Det foreslåede udbytte er uændret forhold til de foregående to år.