Arkil fastholde forventninger

Anlægskoncernen Arkil havde lavere omsætning og vigende overskud i andet kvartal.

Omsætningen faldt til 782,8 mio. kr. fra 826,5 mio. kr., og bundlinjen svandt til 16 mio. kr. fra 27,2 mio. kr.

Tilbagegangen forklares med en generel aktivitetsnedgang i koncernens segmenter, men det understreges også, at kvartalstallene i en så sæsonbetonet branche ikke kan benyttes som rettesnor for, hvor årets resultat lander.

Selv venter Arkil uændret et overskud i niveauet 35-60 mio. kr. mod 54,8 mio. kr. i samme periode sidste år. Ses på resultatet efter første halvår - et underskud på 28,3 mio. kr. før skat - er det stort set på niveau med sidste år, da Arkil havde et underskud på 25,7 mio. kr. Historisk ligger en større del af omsætningen i andet halvår.

Arkils danske forretning leverede i andet kvartal en omsætning på 564,5 mio. kr. mod 612,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Driftsresultatet EBIT faldt til 17,3 mio. kr. fra 39,8 mio. kr.

- Den aktuelle markedssituation samt ordrebeholdningssituationen ved indgangen til året har medvirket til at fastholde en relativ god aktivitet i første halvår af året. Udbudsmængden af større projekter er med til at holde hånden under aktiviteten på det danske anlægsmarked. Ordrebeholdningen for resten af året er tilfredsstillende om end præget af en fortsat hård kamp om opgaverne, beretter Arkil om det danske marked.

Den udenlandske forretning levere en omsætning på 218,3 mio. kr. - en stigning på 4,2 mio. kr. i andet kvartal, og et driftsresultat på 7,9 mio. kr. - en stigning fra 2,2 mio. kr. sidste år.