Arkil-boss: Der er forhold, der peger på os selv

Arkil må opgive to projekter, nedlægge enheden med ansvar for projekterne og nedjustere. Og selv om der bliver et retsligt efterspil, må entreprenørkoncernen påtage sig en del af ansvaret for, at udførelsen af projekterne er slået fejl. Det erkender Jesper Arkil, der er administrerende direktør for entreprenørfirmaet.

Jesper Arkil, administrerende direktør for entreprenørfirmaet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

»Problemerne er isoleret til meget få projekter, som vi egentlig har kendt til over noget tid. Det er selvfølgelig kritisabelt, at der skal nedskrives på dem. Men vi tager konsekvenserne og gør noget ved det nu,« erklærer Jesper Arkil til Ritzau Finans.

På grund af de fejlslagne projekter nedlægger Arkil forretningsområdet Civil Works i Danmark fra 1. juli, og som følge heraf nedjusterer entreprenørselskabet forventningerne.

»Vi er stærkt utilfredse med, at det ikke er lykkes at få de fulde omkostninger ind tidligere. Det hænger sammen med, at det har været nogle meget usædvanlige forløb - specielt på det ene af dem. Det gør, at vi må konstatere, at der stadigvæk er væsentlige meromkostninger med at gøre dem færdige,« forklarer Jesper Arkil.

»Der er nogle forhold, der peger på os selv omkring opgørelser og så videre. Det må vi erkende. Og når vi nu erkender det, tager vi også konsekvensen af det og siger, at der er nogle ting omkring de her komplicerede, store totalentrepriser som gør, at vi må nedlægge vores Civil Works-aktiviteter,« uddyber han.

TO BROPROJEKTER PÅ SJÆLLAND

Der er tale om to broprojekter på Sjælland, som har kørt i nogle år, og som Arkil vurderer, at der er omkring seks måneders produktion tilbage i. Det ene er en dalbro ved Næstved. Dertil kommer en anden totalentreprise på 18 mindre broer i forbindelse med udvidelsen af Ringsted-Femern Banen.

»Ved de 18 broer, som er den væsentligste entreprise, så har der var et forløb, hvor vi fik lavet et tilbud på design, som vores rådgiver efterfølgende måtte opgive. Det har betydet, at vi har måttet bygge noget andet, end det der oprindeligt var forudsat i vores kalkulation og tilbud - et væsentligt dyrere projekt. Og hele projekteringsfasen er blevet forsinket voldsomt som følge heraf. Og dermed er vi også blevet forsinket,« forklarer Arkils direktør.

»Det er en del af årsagen, at man har måttet opføre en bro, som viste sig at blive dyrere at gøre færdig, end oprindeligt beregnet. Der er tale om en kompliceret dalbro, hvor der af flere omgange også har været udskiftninger på projektorganisationen, som har medført øgede omkostninger,« forklarer Jesper Arkil.

Dermed har Arkil ifølge topchefen været tvunget til, at detailprojektere, samtidig med at man var i gang med at bygge.

»Det vil sige, at det har været umådeligt svært at vurdere, hvilke omkostninger der reelt skulle til for at gøre det færdigt. Det har vi nu et klarere billede af, og det er en væsentlig årsag til, at vi nu nedjusterer,« lyder det fra Jesper Arkil.

I broprojektet i Næstved er der ifølge ham simpelthen tale om kalkulationsfejl.

ANDEN NEDJUSTERING PÅ TO MÅNEDER

Entreprenørselskabet nedjusterer som følge af nedskrivningerne sine forventninger til resultatet før skat for 2016 til niveauet minus 20 mio. kr. til plus 10 mio. kr. Seneste udmeldte forventning var et overskud i niveauet 40-70 mio. kr.

Det er ikke første gang i år, at Arkil nedjusterer forventningerne. I maj tabte entreprenørselskabet - gennem joint venture-selskabet Strukton-Arkil - en stor kontrakt med Banedanmark om sporarbejde på Fyn.

Siden måtte Arkil nedjustere forventningerne til omsætningen til i størrelsesordenen 3,1 mia. kr. og altså et resultat før skat på 40-70 mio. kr. for 2016.