Arbejdsgiverbetalt logi

Skatttefokus.

Arbejdsgiverbetalt bolig til træneren i en professionel sportsklub blev under hensyntagen til afstanden til trænerens bopæl anset for at være skattefri, da arbejdet ansås for at være midler-tidigt, uanset der var indgået en fem-årig kontrakt.

En arbejdsgiver kan i visse situationer stille logi til rådighed for en medarbejder, uden at denne bliver beskattet heraf.

Landsskatteretten har i en ny og ikke offentliggjort afgørelse taget konkret stilling til en situation, hvor en professionel sportsklub stillede en lejet lejlighed til rådighed for klubbens træner. Lejligheden blev benyttet to-tre gange ugentligt.

Skat vurderede i sagen, at træneren ikke var på rejse, og at træneren havde mulighed for hver dag at køre hjem og overnatte på den sædvanlige bopæl, som var cirka en time og 40 minutters kørsel fra sportsklubben. Landsskatteretten vurderede derimod, at træneren skattemæssigt var på rejse i forbindelse med arbejde på et midlertidigt arbejdssted, uanset der var tale om en fem-årig kontrakt. Landsskatteretten lagde vægt på afstanden mellem trænerens bopæl og arbejdsstedet samt de arbejdsmæssige forhold. Samtidig bemærkede Landsskatteretten, at en rejse kun kan anses for midlertidigt i de første 12 måneder, men at denne begrænsning ikke gælder ved rejseudgifter til logi. Landsskatterettens afgørelse er interessant ikke bare for toptrænere med lang transporttid men ligeledes for mange top-idrætsudøvere, som ønsker at pendle mellem den sædvanlige bopæl og sportsklubben.

Med Landsskatterettens afgørelse er det muligt at få stillet en lejlighed skattefrit til rådighed, hvis kontrakten er tidsbegrænset og arbejdsbetingelserne medfører, at det ofte ikke er muligt at overnatte på sædvanlig bopæl. Om det er muligt at overnatte på den sædvanlige bopæl afgøres konkret, men typisk er betingelsen opfyldt, hvis personen kommer sent tilbage til klubben efter kamp, træning eller andet arbejdsbetinget arrangement, og hvis ansættelsen kræver tidlig træning den følgende morgen.

Samtidig skal der være en vis afstand mellem ansættelsesstedet og personens sædvanlige bopæl.

Skattefokus skrives af skatte- og momsskatteafdelingen i BDO ScanRevision, som er en af de førende revisions- og rådgivningsvirksomheder i Danmark med kontorer i 26 byer. Se nærmere på www.bdo.dk