Arbejdernes Landsbank: Fald i overskuddet trods stigende aktivitet

Banken fik i løbet af 2018 18.000 flere kunder på nettobasis - det højeste i hele bankens historie - og udlånet er vokset til 22,09 mia. kr. fra 21,96 mia. kr. forrige år.

Men rente- og gebyrindtægterne faldt til netto 1745 mio. kr. i året fra 1793 mio. kr. i 2017 og 1830 mio. kr. året før.

Omkostningerne til personale steg desuden 4 pct. til 1406 mio. kr., så der også var pres på driftsoverskuddet fra udgiftssiden. Til gengæld havde banken netto tilbageførsler på nedskrivningsposten på knap 70 mio. kr., hvor der var nettotab de seneste år.

Samlet præsterede Arbejdernes Landsbank et overskud på 339 mio. kr. før skat - lavere end i 2017 og 2016, men bedre end de to foregående år.

»2018 har været et år med svære betingelser på de finansielle markeder, og set i det lys kan vi godt tillade os at være tilfredse med at have nået vores mål for året,« siger ordførende direktør Gert R. Jonassen i en pressemeddelelse.

Banken, der primært er ejet af de danske lønmodtagerorganisationer, venter nyt pres på bundlinjen i 2019. Her er forventningen et overskud på mellem 275 og 325 mio. kr. før skat.

/ritzau/FINANS