A&O øger markedsandelen på det danske marked

El- og VVS-grossisten Brdr. A&O Johansen kan glæde sig over fremgang i såvel omsætning som indtjening i første kvartal.

Omsætningen steg 8,4 pct. i forhold til samme kvartal sidste år til 587 mio. kr., hvilket selskabet begrunder med en positiv udvikling i Danmark.

- Væksten kan henføres til det danske marked, hvor markedsandelen er øget, fremgår det af regnskabet.

Resultat af primær drift blev forbedret til 22,7 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 3,9 pct. I første kvartal 2014 var driftsresultatet 17,3 mio. kr. og overskudsgraden 3,2 pct.

A&O Johansen fastholder forventningerne til hele året om et resultat før skat på ca. 100 mio. kr.

- De økonomiske nøgletal for 1. kvartal 2015 peger i retning af, at dansk økonomi langsomt er på vej frem. Markedet for tekniske installationsmaterialer har i 1. kvartal 2015 også vist tegn på svag vækst, men konkurrencen i markedet er fortsat skærpet med heraf følgende pressede bruttomarginer, skriver selskabet om fremtidsudsigterne.