A&O: Fremgang i 2017 ventes at fortsætte i 2018

Brødrene A & O Johansen realiserede sidste år et overskud før skat på 145,5 mio. kr., hvilket var 10,1 mio. kr. højere end sidste år og på linje med forventningen om et overskud på 140-150 mio. kr. Fremgangen kan fortsætte i 2018, hvor der ventes et overskud før skat på 145-155 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet for 2017.

Selskabets eksterne omkostninger steg med 11 pct. til 175,4 mio. kr. Personaleomkostningerne steg 9 pct. til 371,3 mio. kr., og afskrivningerne steg 18 pct. til 75,9 mio. kr.

»De samlede driftsomkostninger og afskrivninger er stigende, idet omstillingen til en digital virksomhed skaber flere nye investeringer og omkostninger, sideløbende med at den traditionelle virksomheds omkostninger er nødvendige i transformationsfasen,« skriver selskabet.

Overskudsgraden er faldet, hvilket forklares med en øget konkurrence. Overskudsgraden blev 4,5 pct. eller 0,6 pct. point mindre end i 2016.

Driftsoverskuddet (resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)) steg til 223,1 mio. kr. fra 207,5 mio. kr.

På bundlinjen kan aktionærerne glæde sig over et overskud på 114,8 mio. kr. mod 105,4 mio. kr. i 2016.

På selskabets generalforsamling vil der blive stillet forslag om et udbytte på 6 kr. per aktie.

Ledelsen i A&O venter et resultat før skat i 2018 i niveauet 145-155 mio. kr.