Annoncefremgang for fagbladene

Andet kvartal viser atter fremgang for fagblade og specialmedier. Den samlede vækst for første halvår ender på 5 procent, viser Dansk Fagpresses Annoncebarometer. Andre trykte medier falder.

Mens fagblade og specialmagasiner oplever en vækst i annonceomsætningen på fem procent i årets første halve år, så ligger dagbladene lidt lavere med en vækst på tre procent, mens magasiner og ugeblade er faldet med tre procent.

"Annonceklimaet for mediegruppen er således markant mere positivt end øvrige trykte medier. Vi er sikre på, at det stigende behov for at have en præcis målgruppe og dermed en præcis annoncering med klare budskaber til klart afgrænsede målgrupper er forklaringen," siger markedschef Henrik Thøgersen fra Dansk Fagpresse

Dansk Fagpresses er Brancheforening for Fagblade, Tidsskrifter og Specialmagasiner. Og annoncebarometer indsamles blandt de 2-4 største blade indenfor hver branchegruppe.

Disse blade repræsenterer i alt ca. 50 procent af Dansk Fagpresses medlemmers samlede annonceomsætning. Dansk Fagpresses’ medlemsblade repræsenterer 83 procent af den samlede annonceomsætning indenfor mediegruppen fagblade.

Fagpressens Annoncebarometer blev etableret i 1992 for at skabe et veldokumenteret grundlag at vurdere mediegruppens annonceudvikling på.