ANNONCE: Som Newsec Advisory står vi endnu stærkere

Foto: Carsten Seidel Fold sammen
Læs mere

Svenske Newsec har pr. 1. marts købt 33,3% af aktierne i Newsec Egeskov & Lindquist A/S, som ved ægteskabets indgåelse samtidig har skiftet navn til Newsec Advisory A/S. Med opkøbet konsoliderer Newsec sin markedsposition i Danmark, og Newsec Advisory bliver yderligere styrket lokalt og internationalt.

Siden 2016 har Newsec Egeskov & Lindquist været en del af Newsec koncernen gennem en franchise-aftale, og efter næsten to års succesfuldt samarbejde overtager Newsec nu lige over en tredjedel af aktierne i det danske selskab, hvormed positionen i det danske marked styrkes. Samtidig skifter Newsec Egeskov & Lindquist navn til Newsec Advisory, der fortsat er ejet af de fire partnere Henrik Lyngskjold, Brian Tretow-Loof, Louis Kjærgaard og Morten Jensen. Partnerskabet er dog blevet mere ligeværdigt mellem de fire partnere, idet ejerskabet af de to tredjedele er nivelleret ud mellem dem.

»Vi er meget glade for nu at blive en rigtig del af Newsec-familien, som vi har haft et frugtbart samarbejde med over de seneste to år. Vi er nu endnu bedre positioneret til at kombinere vores lokale tilstedeværelse og nærhed med vores kunder med adgang til et internationalt netværk, skudsikker data og musklerne til at investere i stærke analytiske værktøjer,« siger administrerende direktør i Newsec Advisory, Henrik Lyngskjold.

Inger Egeskov og Jens Lindquist (de to stiftere af det tidligere firma Egeskov & Lindquist) har ikke ejet noget af selskabet siden 2008, men da Jens Lindquist har haft en stor interesse for firmaets fremtidige ve og vel, har han indtil nu siddet som bestyrelsesformand.

Newsec knytter tættere bånd og træder ind i bestyrelsen
Med Newsec’s investering i det danske selskab får Newsec to bestyrelsesposter, deriblandt formandsposten, og Jens Lindquist træder dermed ud af bestyrelsen. Resten af bestyrelsen fortsætter med Martin Thorborg, Hans Ole Voigt, Morten Jensen og Henrik Lyngskjold.

»Vi er meget taknemmelige for at have haft Jens i bestyrelsen, og vi takker for hans dedikation og samarbejdet gennem de seneste mange år og ønsker Jens det bedste for fremtiden,« siger Henrik Lyngskjold.

»Da vi begyndte samarbejdet med Egeskov & Lindquist, var det med et håb om i sidste ende at kunne styrke båndene yderligere. Vi kan nu konkludere, at forlovelsen har været vellykket, og at vi begge ønsker at gå videre til et rigtigt ægteskab. Vi glæder os til at arbejde endnu tættere sammen og styrke vores markedstilbud yderligere,« siger Henrik Granström, Head of Newsec Advisory.

Newsec opererer inden for to serviceområder, Property Asset Management og Advisory. I løbet af de seneste år er Newsec vokset gennem opkøb inden for primært Property Asset Management, senest med Newsec Datea i Danmark. Med denne aftale, hvor Newsec bliver ejer af en tredjedel af aktierne i det tidligere Newsec Egeskov & Lindquist, udvides Advisory forretningen ligeledes. Dette åbner for mere fokus på at forbedre kundeoplevelsen på tværs af landegrænserne. Det er planen, at samarbejdet med Newsec Datea vil styrke Newsec’s lokale tilstedeværelse og gøre kundernes adgang til selskabets internationale netværk mere tilgængeligt.

Internt kommer opkøbet også til at få betydning. Der kommer for eksempel til at ske en tættere integration med ”bonusbarnet” Newsec Datea og Newsec Advisory, og samarbejdet medarbejderne imellem vil blive styrket.

»For både os og Newsec Datea betyder Newsecs yderligere forankring i virksomheden, at vi i højere grad kan præsentere os i markedet som et full service property house i Danmark,« siger Henrik Lyngskjold, der samtidig ser det digitale område som der, hvor Newsec vil komme til at høste de største synergieffekter.

Selvom der er en lang række fordele i at kunne tilbyde kunderne en samlet pakke, er det den enkelte kunde, der suverænt bestemmer, hvilke ydelser man ønsker at købe hvor. På den måde er man ikke stavnsbundet til Newsec, hvis man er kunde hos enten Newsec Datea eller Newsec Advisory. Det står en fuldstændigt frit for, om man ønsker et andet rådgiverfirma på asset management- eller advisory-delen.

Newsec har fået option på at kunne købe op mod 51 pct. af aktierne i løbet af en årrække, men den lokale forankring er vigtig for Newsec, og at det fremadrettet er partnere, der driver selskabet i hverdagen. Det skyldes ikke mindst, at et rådgiverfirma som Newsec Advisory er bygget op om personlige relationer, og sådan vil det fortsætte.

»Med salget af aktieandelen til Newsec, har vi gerne villet sende et signal til vores medarbejdere og samarbejdspartnere om, at vi nu har valgt vores partner ”for evigt” så at sige. Det er ikke kun et strategisk samarbejde, men et egentligt fælles selskab, vi har indgået,« slutter Henrik Lyngskjold.

Læs mere om Newsec Advisory her