Anker Boye: Byen og øen har bevæget sig

Udvikling. Odenses mangeårige borgmester, Anker Boye, har fra første parket fulgt Fyns erhvervsmæssige transformation. Han er optimistisk med hensyn til fremtiden, men udviklingen er ikke kommet af sig selv.

Borgmester Odense - Anker Boye Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

Der er ikke megen pessimisme at spore i Anker Boyes stemme. Den socialdemokratiske Odense-borgmester, som ad flere gange har siddet ved bordenden i byrådet, har ellers på nærmeste hånd oplevet, hvordan byens og Fyns erhvervsliv det seneste årti er blevet udfordret.

Men når han taler om fremtidens erhvervsliv i Danmarks tredjestørste by og på øen Fyn, er det forventningsfuld optimisme, der er i centrum. Det er, fordi Fyn i hans optik har været igennem det værste, og at fundamentet for fremtidens erhvervsliv er ved at være støbt.

»Vi har alt andet lige mistet mange industriarbejdspladser i forhold til situationen for ti år siden. Men det har traditionelt været en stor sektor på Fyn, og vi har da heldigvis stadig mange tilbage. Fordelen ved det udskilningsløb, der har været, er, at de tilbageværende virksomheder typisk er dem med større vidensindhold,« siger han og tilføjer:

»Og det er altså dem, som fremover vil komme til at skabe udvikling og vækst.«

Det er ikke kommet af sig selv

Det glidende skift fra traditionel industriel produktion til en samfundsmodel, der er baseret på service og viden, har været undervejs i den vestlige verden i årtier. Mange steder har den gjort ondt og skabt frustration og ledige hænder – i høj grad også på Fyn. Den udvikling har den 65-årige byrådspolitiker kunnet følge fra første parket.

Men det bekymrer ikke Anker Boye. Det er i hans optik fortid. Han mener i stedet, at både øen Fyn og byen Odense har bevæget sig langt i den rigtige retning. Finansernes fald og den efterfølgende afmatning gjorde ondt og skabte arbejdsløshed. Men lige siden er det gået den anden vej.

»Krisen kom i 2008 og bremsede det hele op. Både i erhvervslivet og med hensyn til udviklingen af byen. Men nu er der kommet fuld fart på det hele igen,« siger han.

De nye virksomheder og job er dog ikke kommet helt af sig selv. Specielt Odense Kommune har brugt mange kræfter på at puffe udviklingen i den rigtige retning. Blandt andet ved investeringer i byudvikling, infrastruktur, uddannelse og offentlig service og ved at etablere branchemæssige klynger, hvor virksomhederne får mulighed for at trække på hinanden og præsentere fælles ønsker til det offentlige.

OK at arbejde i byen og bo ved kysten

Netop klyngekonceptet er noget, der i Anker Boyes optik har haft effekt. De er ikke kommet på nul komma fem, men de er kommet med tiden.

»Vi har i dag klynger, der for alvor begynder at udvikle sig – blandt andet inden for robotteknologi, som vi begyndte med for 20 år siden.

Vi har i dag 60-70 virksomheder i branchen, der har op mod 1.800 ansatte. Det er en klynge i hastig udvikling, og som vi gør meget for at understøtte og hjælpe til yderligere vækst,« siger han.

Ideen med f.eks. robotbranche-klyngen er at oparbejde en specialviden, som i sig selv på længere sigt kan være med til at transformere erhvervslivet.

Det skal udvikle sig til at blive en afløser for den store industriby, Odense engang var. Det skal blive en central del af fremtidens industri. Det handler jo om, at robotter ikke bare skal designes – de skal også produceres og samles. Det kommer i sidste ende også underleverandører i regionen til gode,« siger Anker Boye.

Odense-borgmesteren understreger, at der er flere felter og klynger, man i byen forsøger at fremelske – blandt andet inden for velfærdsteknologi, IT og udvikling af droner. Det kan godt være, at megen af aktiviteten er centreret omkring byen Odense, men det mener den mangeårige bykonge ikke er et problem.

»På Fyn ved man godt, at Odense er den erhvervsmæssige vækstmotor. Vi har allerede slået pjalterne sammen på Fyn, når det kommer til at sammentænke erhvervsudviklingen. Her må man gerne bo ved kysten og arbejde i byen. Det vil vi gerne have,« siger Anker Boye.