Anders Holch redder Stylepit fra rod og nedtur

Modeselskabet Stylepit har kæmpet en hård kamp for overlevelse, og i går satte Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen så en stopper for elendighederne ved at byde på hele selskabet. Der er dog stadig stridigheder i kulissen.

Netbutikken Stylepit, der oprindelig hed Smartguy, blev grundlagt af fætrene Christian Kusk (til venstre) og Nicolai Kærgaard i 2000. Nu har Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen tilbud at købe selskabet. Arkivfoto: Erik Refner
Læs mere
Fold sammen

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen sætter med bud på modeselskabet Stylepit en stopklods for det roderi, der over de seneste mange måneder har været i det børsnoterede selskab. Bag kulisserne er der dog fortsat strid mellem de to stiftere, Nicolai Kærgaard og Christian Kusk, som i øvrigt også er fætre. Stridighederne overskygger ikke Stylepits bestyrelsesformand, N.E. Nielsens glæde over Anders Holch Povlsens købstilbud.

»For mig som formand for selskabet er det helt afgørende, at kapitalen er sikret, og at man dermed er i stand til at eksekvere den forretningsplan, der er lagt. At der så er nogle trakasserier rundt omkring er irriterende, men det finder nok sin løsning,« siger N.E. Nielsen, som ikke vil tage stilling til den konkrete sag.

»Der er intet i det, der sker, der forhindrer gennemførelse af kapitaludvidelsen. Det er det helt essentielle,« siger han.

Stridens kerne er tegningsretter i forbindelse med kapitalforhøjelsen og Nicolai Kærgaards aktion kort før offentliggørelsen af prospektet for kapitalrejsning.

Nicolai Kærgaard havde i første omgang meddelt, at han ville tegne udbudte aktier ved udnyttelse af tildelte tegningsretter, så han fortsat sad på ti procent af selskabet, svarende til tegning for i alt 600.000 kroner. Samtidig havde medstifteren ifølge prospektet indgået bindende aftale med Stylepit om, at de øvrige tegningsretter stilles til rådighed for garantistillelse. Men han ændrede til Christian Kusks store skuffelse mening og ønskede alligevel ikke at vedstå den ind­gåede aftale.

Hvordan stridsøksen bliver begravet, vil N.E. Nielsen ikke komme med et bud på.

»Det er noget, som de involverede parter må vurdere nøje,« siger han og fokuserer i stedet på dagens tilbud fra Anders Holch Povlsen.

»Det er glædeligt, at Bestseller støtter op om kapitaludvidelsen. Det er kun et cadeau til selskabet og dets forretningsmodel,« siger N.E. Nielsen.

Minus skal vendes til plus

Fra Anders Holch Povlsens side har der været stilhed oven på købstilbuddet. I en meddelelse fra hans selskab, Aktieselskabet af 14.10.2012, lyder det, at de fortsatte planer med det frivillige overtagelsestilbud vil blive fremlagt inden for de næste fire uger.

Anders Holch Povlsen har tidligere udtrykt sin utilfredshed med driften i Stylepit, og ifølge meddelelsen fra Aktieselskabet af 14.10.2012 ligger der et stort arbejde foran Stylepit i kampen for at vende minus til plus.

»Fremadrettet vil den største udfordring blive at skabe en rentabel forretning med respekt for, at der ikke er nogen quick fixes og hurtige løsninger. Kapital er ikke nok for at redde selskabet – der skal også yderligere hjælp og viden til for at få selskabet på rette kurs til at klare sig i konkurrencen. Stylepit er nødt til at finde en stærkere platform fremadrettet for at kunne klare konkurrencen på et hårdt marked,« står der i meddelelsen.

Gårsdagens købstilbud er ifølge meddelelsen blevet »konkretiseret og formuleret efter selskabet blev bekendt med prospektet forrige mandag«.

Betingelser for købstilbud

Stylepit blev stiftet i 2000 af Nicolai Kær­gaard og Christian Kusk. Dengang hed Stylepit Smartguy, og de to iværksættere havde ramt et hul på markedet med salg af tøj på nettet. Konkurrencen er undervejs blevet hård med aktører som tyske Zalando og britiske Asos, som begge opererer globalt med samme koncept. Stylepit har siden 2012 været børsnoteret, og Anders Holch Povlsen har umiddelbart ingen planer om at afmontere selskabet.

»Effektueres købstilbuddet, vil Stylepit fortsætte som et selvstændigt selskab, og der er ikke umiddelbare planer om at afnotere selskabet,« oplyser Aktieselskabet af 14.10.2012 i en meddelelse.

Det frivillige, betingede købstilbud er blandt andet betinget af, at Anders Holch Povlsen opnår aktier og stemmer i Stylepit på over 50 procent. Nicolai Kærgaard har dog ifølge fondsbørsmeddelelsen allerede afgivet tilsagn om at sælge sin ejerdel på 24,3 procent til Anders Holch Povlsen, hvilket giver en samlet ejerandel på 48,2 procent.