Anders Dam: Vores offensiv virker

Jyske Bank-direktøren er tilfreds med, at banken har fået 900 nye erhvervskunder i år. Den højeste tilgang af nye erhvervs-kunder nogensinde.

Anders Dam. Adm. dirketør i Jyske Bank Fold sammen
Læs mere
Foto: Kristian Sæderup

Jyske Bank gør det rigtige i øjeblikket og Silkeborg-bankens offensiv, der startede sidste år i oktober, kører videre og giver nye kunder.

Det siger administrerende direktør i banken Anders Dam til RB-Børsen.

"Vi blæste til angreb sidste år, da Bankpakke 1 ikke blev så dyr, som vi havde ventet, og den offensiv giver os nye kunder," oplyser direktøren.

Jyske Bank har haft en tilfredsstillende nettokundetilgang i år inden for erhvervskunder.

"Vi får i snit cirka 100 erhvervskunder om måneden og har til udgangen af september fået 900 erhvervskunder. Det er historisk stort efter vores målestok," siger Anders Dam.

Segmentet mangler dog stadig at generere udlån.

"Erhvervskunderne trækker ikke udlån endnu grundet de makroøkonomiske forhold med stigende opsparing i samfundet," forklarer Anders Dam.

På privatsiden skal Jyske Bank ikke højere op, end banken er nu, mener bankdirektøren. Banken har en nettovækst på privatområdet på 10.000 om året, oplyser Anders Dam. Omkostningerne i Jyske Bank udgør 2,8 mia. kr. og er steget 3 pct. i forhold til "normalniveauet", men det bekymrer ikke på direktionsgangen.

"Når indtægterne vokser mere end udgifterne, så er jeg tilfreds," siger direktøren med et smil i stemmen.

Indtægterne er steget 5 pct. Desuden er udsigterne på omkostningssiden lyse, fremhæver bankdirektøren.

"Det tidligere annoncerede Bankdata-samarbejde vil give 200 mio. kr. årligt i besparelser, og det vil sænke omkostningerne med 5 pct.," forklarer direktøren.

Til gengæld er der er stadig tab i banken, men heller der sætter der sig en bekymringsfuge på Anders Dams pande.

"Jeg glæder mig over, at de faktiske tab er mindre, end det vi nedskriver," konstaterer han.

Jyske Bank har hensat 4,5 mia. kr. og af dem er 524 mio. kr. hensat til Det private Beredskab. De ventes tabt, når den endelige tabsopgørelse foreligger fra Finansiel Stabilitet. Nedskrivninger og tab relaterer sig primært til erhvervssegmentet primært inden for ejendomme og landbrug.

"Vi holder meget øje med landbruget, men endnu er der ikke konstateret voldsomme tab på det område," konstaterer direktøren, som overordnet mener, at Jyske Bank "gør det rigtige i øjeblikket".

(RB-Børsen)