Andelspriser holder pause

Priserne på andelslejligheder tog et mindre dyk i foråret, viser nye tal fra Realkredit Danmark. Der er tale om et meget differentieret marked, fremhæver Andelsbasen.dk.

Foto: Jeppe Michael Jensen. Både RD og BRFKredit tror, der er tale om en midlertidig nedgang for andelsboligerne. Men den prisfest, som i øjeblikket er kendetegnende for ejerlejligheder, vil ikke brede sig til andelsmarkedet.
Læs mere
Fold sammen

Priserne på de danske andelslejligheder tager sig et pusterum i Region Hovedstaden. Efter pæne stigninger et helt år i træk faldt priserne på andelslejlighederne her i foråret. Mere præcist dykkede andelspriserne med 1,5 pct. fra 1. til 2. kvartal.

Det sker i modsætning til ejerlejlighederne, hvor priserne i København det seneste år er gået kraftigt i vejret. Det viser en opgørelse, som Realkredit Danmark, RD, har lavet. Den bygger på de købstilbud, der er givet på markedet for andelsboliger i det seneste år.

Der er tale om en gennemsnitspris for alle andelsboliger, og i opgørelsen kan man se, at andelslejlighederne i lighed med ejerlejlighederne langsomt er ved at vride sig fri af krisen. Både RD og BRFkredit tror på, at der med det seneste fald er tale om en midlertidig nedgang for andelsboligerne, men den prisfest, som i øjeblikket er ved at tage fart for ejerlejlighederne, vil ikke brede sig til andelsmarkedet.

Først og fremmest fordi der er en højeste pris for, hvad de enkelte lejligheder må sælges til. I øjeblikket er den maksimale pris blot syv pct. under den gennemsnitlige købspris i hovedstadsområdet.

»Det er klart, at forskellen mellem den maksimale pris og købsprisen over de kommende kvartaler kan blive mindsket. Blandt andet på grund af den afsmittende effekt fra de stigende priser på ejerlejligheder og også fra en mulig bedring i den danske økonomi,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

»Men for at købspriserne kan stige yderligere, kræves der i sagens natur stigninger på markedet for udlejningsejendomme, som maksimalpriserne er bundet op på,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Cheføkonom i BRFkredit Ulrikke Ekelund mener også, at priserne på andelsboligerne begynder at pege opad igen inden længe.

»Vi har oplevet et rekordstort optag på de videregående uddannelser i år, hvilket vil øge efterspørgslen efter studieboliger i de store byer i den kommende tid. Her kan nogle af de mindre og billige andele være oplagte alternativer, da ejerlejlighedsmarkedet typisk vil være lukket land for de studerende på grund af deres økonomi,« siger Ulrikke Ekelund, der fremhæver, at på sigt vil demografien ligeledes tale for større efterspørgsel efter andelslejlighederne. Over de kommende ti år regner man med, at der vil flytte yderligere 100.000 personer til hovedstaden.

Svært at gennemskue

Traditionelt har priserne på andelsboligerne udviklet sig langt mere stabilt end priserne på ejerlejligheder. Siden starten af 2009 har den gennemsnitlige pris på andelsboligerne svinget med fem pct. I samme periode har udsvinget for priserne på ejerlejlighederne været på over 15 pct.

Der er tale om udvikling i priser målt på indeks. De mindre prisudsving på andelsmarkedet skyldes dels måden, boligerne vurderes på med maksimalpriser. Og dels at markedet er meget mere uigennemskueligt for den enkelte køber. Om en given andelsbolig er et godt køb, afhænger ikke kun af prisen på lejligheden. Mindst lige så vigtigt er det, om økonomien i den pågældende andelsforening er god eller dårlig. I den sammenhæng er størrelsen af gælden i foreningen et af de helt afgørende nøgletal.

Andelsbasen.dk laver løbende analyser af priserne på andelsmarkedet i hovedstaden, hvor der tages højde for, hvordan økonomien i foreningerne er strikket sammen. Resultaterne viser et særdeles broget marked, hvor der i årets første halvår har været prisstigninger i København K og København N. Omvendt har der været nedgang i priserne på Østerbro og Vesterbro samt Amager.

Alligevel ser stifteren af Andelsbasen.dk, Tejs Volfsberg Carstensen, også tegn på, at markedet for andelsboliger i hovedstaden er ved at vågne. Blandt andet fordi det tager kortere tid at sælge andelslejlighederne.

Meget differentieret marked

»De gode boliger, der er til salg, er igen ved at blive solgt via mund til mund. Og nogle af de mindre gode er ved at komme på markedet og kan også sælges. Men det er et meget differentieret marked,« siger Tejs Volfsberg Carstensen og understreger, at det vanskelige ved at købe en andelsbolig er, at priserne på lejlighederne på tværs af foreninger ikke umiddelbart kan sammenlignes.

»Det er ikke et effektivt marked. Køberne har ingen fornemmelse af, hvordan priserne er på samme måde som for ejerlejlighederne,« siger Tejs Volfsberg Carstensen.

Han fremhæver desuden den mærkværdighed, at ifølge Andelsbasens opgørelse er kvadratmeterpriserne højere i Rødovre end i Valby og Vanløse. Det samme gør sig gældende for Glostrup. Normalt vil lejlighederne af naturlige årsager blive dyrere, jo tættere man kommer på centrum af København. Den linje bliver brudt flere steder på andelsmarkedet, men de suverænt højeste priser findes dog stadig i København K.