Analytiker: SAS-piloter giver endnu en indrømmelse

SAS har med den nye pilotoverenskomst tirsdag aften taget et vigtigt skridt mod målet om at blive mere konkurrencedygtig. Piloterne har givet endnu en indrømmelse, vurderer Sydbanks SAS-analytiker, Jacob Pedersen.

SAS indgik tirsdag aften en ny overenskomst med sine danske piloter. Aftalen betyder blandt andet, at piloterne skal arbejde mere om sommeren - i selskabets højsæson - og til gengæld kan holde flere fridage i vintersæsonen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

De danske SAS-piloter fik tirsdag aften skåret en ordentlig luns af den såkaldte grønne bog, der over flere hundrede sider beskriver, hvordan og hvor meget piloterne må arbejde. Piloternes overenskomst har været til et gennemgribende eftersyn og er blevet skåret til i en langt mere forenklet udgave. Den grønne bog er efter indgåelsen af den ny overenskomst skrumpet fra 238 sider til nu blot 40 sider.

»Der er ingen tvivl om, at SAS med den her aftale og forenklingen af overenskomsten opnår noget af det, som ledelsen gerne ville have haft i hus allerede tilbage i november 2012. Den her forenkling bliver et meget vigtigt skridt i at skabe en mere stabil og letbenet organisation, som bliver mere konkurrencedygtig,« siger Sydbanks SAS-analytiker, Jacob Pedersen.

Analytikeren vurderer, at der til trods for en lille lønstigning til piloterne ikke er nogen tvivl om, at SAS-ledelsen samlet set har vundet terræn i den forstand, at selskabet med den nye overenskomst har fået bedre mulighed for at benytte piloterne mere effektivt hen over året. Det betyder helt konkret, at piloterne kan komme til at arbejde mere om sommeren – i flyselskabets højsæson – mod til gengæld at holde flere fridage i vintersæsonen.

»Piloterne tager med det her skridt endnu en indrømmelse og demonstrerer igen, at de er dedikerede til at arbejde med også at gøre SAS mere konkurrencedygtigt,« siger Jacob Pedersen.

Aftalen gælder i første omgang udelukkende de danske SAS-piloter, men flyselskabet håber at kunne lande lignende aftaler i både Sverige og Norge. At SAS ikke er i stand til at lave en samlet aftale for alle tre lande, trækker ifølge Jacob Pedersen ned i SAS-ledelsens karakterbog.

»Det havde været en meget smuk løsning, hvis man kunne lande en aftale med alle piloterne, men det er tydeligt, at der bliver kæmpet om forskellige ting i de forskellige pilotforbund. Derfor kan det i praksis være svært, men det havde naturligvis været en bedre løsning, siger SAS-analytikeren.

Den forenklede pilotoverenskomst løser dog langt fra alle SAS-ledelsens udfordringer. Selskabet bokser fortsat med en vanskelig alderssammensætning med en større gruppe ældre piloter på høje løntrin. Formanden for Dansk Pilotforening, Niels Møller, har tidligere udtalt, at SAS ville kunne spare omkring 500 mio. kr. om året, hvis det skandinaviske flyselskab havde en aldersfordeling, der stod mål med andre flyselskabers.

Og problemet lader sig ikke så let løse. I efteråret 2014 blev SAS i Højesteret dømt til at betale fire måneders løn til seks piloter, der i 2008 blev fyret, fordi de alle var fyldt 60 år. Udvælgelsen af de piloter, der skulle afskediges, skete ellers efter aftale med Dansk Pilotforening. Foreningen havde selv indgået en aftale med SAS om, at selskabet i forbindelse med en fyringsrunde kunne afskedige pensionsberettigede piloter, hvilket efter overenskomsten var fastsat til en alder på 60 år.

De berørte piloter følte sig dog udsat for diskrimination og indberettede sagen for Ligebehandlingsnævnet. Både byretten, landsretten og i sidste ende Højesteret afgjorde, at fyringerne var sket på et ulovligt grundlag.

SAS måtte udover økonomisk kompensation til piloterne samtidig betale sagsomkostninger på over en halv million kroner.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Dansk Pilotforening.