Analytiker: Sander ser spøgelser

Sander langer ud efter både pressen og en navngiven teleanalytiker. Sander holder møder med spøgelser, lyder det fra teleanalytikeren.

Teleanalytiker John Strand er harm over Helge Sanders påstande Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarke Ørsted
Den heftige mudderkastning mellem videnskabsminister Helge Sander (V) og teleanalytiker John Strand trappes nu gevaldigt op, efter at Helge Sander udsendte en mail, hvor han erklærede hele sagen for forvrøvlet og sensationsjournalistik.

Sander er kommet i krydsild, fordi John Strand for nylig fik aktindsigt i Helge Sanders kalender.

Aktindsigten afslørede, at Sander kun har holdt i alt syv møder med teleindustrien siden 2003 - selv om industrien er en milliardforretning, der hører under Sanders ministerium.

En række kritikere har tidligere beskyldt Sander for at være for passiv på området, hvilket Sander selv har afvist. Derfor er kalender-sagen en pikant affære for Sander, der med det samme forsvarede sig med, at kalenderen var fejlbehæftet og ufuldstændig.

Da business.dk mandag udbad sig en kalender uden fejl, fik redaktionen tilsendt den samme kalender med kun syv møder - men også en række eksempler på aktivititer, hvor Helge Sander har været i kontakt med telebranchen, men som ikke umiddelbart fremgår af kalenderen. En af disse er møder i IKT-rådet.

Om møderne skriver Sander i mailen:

"Jeg mødes jævnligt med repræsentanter for telebranchen i utrolig mange, forskellige sammehænge, eksempelvis i det bredt sammensatte IKT-Rådet, hvor der er 3-4 møder årligt"

Ingen telebranche i IKT-råd
Nu viser det sig imidlertid, at telebranchen slet ikke er repræsenteret i IKT-rådet.

Det er i stedet repræsentanter for IT-branchen som Microsoft, KMD og CSC. Men altså ingen fra telebranchen. Samtidig anklager Sander John Strand for at tale mod bedre vidende, når han fremhæver den manglende mødeaktivitet som et symptom på, at Sander ikke interesserer sig for branchen.

Nu svarer John Strand igen:

"Jeg synes, det er imponerende, at vi har en minister, der kan holde møder med folk, der ikke er tilstede. Hvis det er et udtryk for den virkelighed, ministeren lever i, kan jeg bare konstatere, at han har et seriøst problem," siger John Strand, der slet ikke forstår Helge Sanders reaktion.

I mailen til business.dk skriver ministeren, at sagen er forvrøvlet og ikke tjener andet formål end at give pressen sensationshistorier. Det vækker harme hos John Strand.

"Ministeren mener at det er populistisk, når man beder ham om at forholde sig til fakta om manglende mødeaktivtet. Og så kommer han med søforklaringer. Men det ændrer bare ikke ved, at forsvarsministeren har besøgt tropperne i Afghanistan oftere end Helge Sander har holdt møder med telebranchen. Det kan godt være, at han prøver at bilde sin omverden ind, at han interesserer sig for telebranchen, men han er nok en af de få, der har den opfattelse"

Det er ganske normalt at ministre holder møder med interessenter inden for deres ressortområder for at orientere sig i branchernes udfordringer.

Se medlemmerne af IKT-rådet her

Telia-chef Jesper Brøckner, der er nuværende medlem af rådet, har dog tidligere været med som repræsentant for brancheforeningen ITEK under Dansk Industri.Netop ITEK var dog en af kritikerne af Sanders manglende fokus på området, da sagen om Sanders tomme telekalender kom frem

Opdateret 14:28 28. januar.