Analyse: Vanvittig kursstigning til Torm

Aktien i rederiet Torm er fordoblet i værdi på en uge - og det giver ingen mening, da egenkapitalen i selskabet reelt er væk.

Foto: Thomas Tolstrup.
Læs mere
Fold sammen
Aktiemarkedets logik er nogle gange alt andet end logisk. Aktien i rederiet Torm er fordoblet, siden Berlingske i sidste uge kunne fortælle, at de banker, der ejer Torm, er begyndt at sondere terrænet for at salg af rederiet. Men det berettiger på ingen måde kursfordoblingen.

Som det er fremgået af Berlingskes artikler, kan et salg kun komme på tale, hvis bankerne nedskriver Torms gæld markant inden et salg, fordi gælden - der i det seneste regnskab oversteg ti milliarder kroner - ganske enkelt er langt større end skibenes værdi.

Dermed er egenkapitalen reelt negativ, når man justerer for skibenes markedsværdi. Og dermed bliver der ikke én krone til aktionærerne ved et eventuelt salg. Salgsprisen vil alene bestemme, hvor meget kreditorerne med Danske Bank og Nordea i spidsen kommer til at tabe på at have lånt de mange milliarder til Torm.

Torms seneste regnskab taler da også sit tydelig sprog om, at aktionærernes værdier er væk. Og hold lige fast i et eller andet.

Torms gæld på godt ti milliarder kroner svarer nogenlunde til den bogførte værdi af rederiets skibe. Men den aktuelle markedsværdi af Torms skibe var ved udgangen af første kvartal hele 762 millioner dollar lavere end den bogførte værdi. Ved den aktuelle dollarkurs svarer det til en værdi af skibene, der er knap 4,3 milliarder kroner mindre end den bogførte værdi.

Ved at købe en aktie i Torm får man altså en andel i en gæld på mere end ti milliarder kroner, selv om selskabets skibe er mange milliarder mindre værd.

Og kigger man på den bogførte egenkapital, så er den kun på 255 millioner dollar - altså 507 millioner dollar mindre end det hul, som faldet i skibenes værdi har skabt. Omregnet til kroner svarer det i øjeblikket til et gabende hul på 2,85 milliarder, som skal findes før, der kan blive én krone til aktionærerne. Og ingen prognoser spår, at skibenes værdi kan rette sig så meget de næste mange år.

Såvel Danske Bank som Nordea, der begge ejer over 11 procent af Torm, har da også allerede nedskrevet værdien af Torms gæld markant i deres regnskaber. De regner med andre ord ikke med, at de nogensinde får alle de penge, som Torm har lånt, igen.

Fordi gælden overstiger skibenes værdier så markant, vil enhver køber - om det så er en kapitalfond eller et andet rederi som eksempelvis Maersk Tankers - kræve, at bankerne giver et stort afslag i prisen på Torm, så den nærmer sig skibenes reelle værdi.

Da Torm desperat søgte efter frisk kapital, inden bankerne sidste år formelt overtog kontrollen med rederiet, var kravet fra de potentielle investorer da også, at bankerne skulle eftergive store dele af gælden.

Kapitalfonden Goldman Sachs Capital Partners krævede således gælden nedskrevet med så meget som 40 procent, før de ville investere i Torm.

Med fordoblingen af Torms aktiekurs de seneste tre handelsdage er børsværdien af selskabet nu omkring 2,3 milliarder kroner, hvilket betyder, at en køber inklusiv den overtagede gæld skulle betale omkring 12,5 milliarder kroner for et rederi med skibe, der er omkring 6,5 milliarder kroner værd. Det giver vist sig selv, at det ikke kommer til at ske med de udsigter, der er for shippingbranchen.

Folk, der har købt Torm-aktien de seneste dage, har enten ikke lavet dette regnestykke, ellers spekulerer de i, at andre ikke kan lave regnestykket. Det virker i alle fald ikke sandsynligt, at et salg af Torm de kommende år vil sende én krone tilbage til aktionærerne.

Det kan også have været medvirkende til den voldsomme kursstigning, at det kun er 10 procent af aktierne, der er i fri handel - kreditorerne anført af bankerne sidder samlet på de resterende 90 procent. Med så relativt få aktier i fri handel er aktiekurser typisk mere påvirkelige og derfor også potentielle mål for spekulanter.

Selv om kursstigningen til Torm synes uden hold i virkeligheden, er det værd at huske, at det for dansk shipping vil være overordentligt positivt, hvis selskabet kan finde en ny ejer med forstand på rederidrift - her er Maersk Tankers drømmekøberen, og det er derfor ganske forståeligt, at Torm afsøger mulighederne for en sammenlægning af en art med Maersk Tankers.