Analyse: Nykredit har rigeligt med kapital

Med anvendelse af Nykredits egne forudsætninger når Økonomisk Ugebrev frem til, at der fortsat er mere end rigelig kapital til at opfylde de fremtidige kapitalkrav.

Nykredits koncernchef Michael Rasmussen møder sine utilfredse kunder til en debat om Nykredits nye forretningsstrategi. 24. februar 2016. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Sylvest

Økonomisk Ugebrev har gentagne gange forsøgt at få forklaring på Nykredits overraskende udmeldinger om, at man skal skaffe mindst 10 mia. kr. i ekstra kapital inden 2019. Økonomisk Ugebrev forsøgte i forrige uge at få Nykredits ledelse, ved bestyrelsens næstformand Nina Smith, til at fremlægge et detaljeret regnestykke bag det udmeldte kapitalbehov, som ledelsen mener nødvendiggør en børsnotering og højere bidragssatser.

Som bekendt ønskede Nykredit ikke at fremlægge regnestykket. Økonomisk Ugebrev har nu med hjælp fra eksperter opstillet regnestykket, som vi havde forventet at få fra Nykredit. Vores regnestykker er fremsendt til Nykredit, som har kommenteret mellemregningerne, som vi har justeret på baggrund af Nykredits forklaringer. Nykredit har dog ikke kommenteret konklusionen: Nemlig, at med anvendelse af Nykredits egne forudsætninger er der fortsat mere end rigelig kapital til at opfylde de fremtidige kapitalkrav.

I regnestykket er således indregnet, at Nykredit venter at ekspandere både realkreditforretningen og bankens forretningsvolumen ganske betydeligt. Det er en af de vigtige forudsætninger bag ledelsens melding om, at der skal hentes mere kapital. Hvis der i regnestykket indregnes, at Nykredit selv forventer betydelige overskud de kommende fire år, som altså i sig selv styrker kapitalgrundlaget, er Nykredit mere end solid, nærmest supersolid, altså også uden forhøjede bidragssatser og en børsnotering.

I årsregnskabet for 2015 giver ledelsen selv tre forklaringer på, at man frem mod 2019 forventer, at risikoeksponeringen skal stige. Som det fremgår at regnestykket her samt grafikker her lever Nykredit ikke kun op 2019-kravene som de er velkendt i dag. Nykredit lever også op til kapitalkravene med den ekstra risikoeksponering, Nykredit selv venter. Indregnes de kommende års forventede overskud, vil den overskydende kapitalbuffer blive endnu større.

Regnestykket viser altså klart, at Nykredit-koncernen allerede er i mål med at opfylde kravene i 2019, også med den med øget risikoeksponering,
som forudsat af Nykredit selv. Trods de solide kapitalforhold tyder meget på, at koncernchef Michael Rasmussen har tegnet et skræmmebillede af Nykredits situation. I forordet til årsregnskabet for 2015 skriver han: ”Nykredit står ved en skillevej. Vi kan enten søge ny kapital gennem en børsnotering, og samtidig hæve priserne, eller vi kan hæve priserne væsentligt mere og skære dramatisk ned på aktiviteter og udlån. Det sidste vil ramme hårdt ind i vores kerneforretning.”

Som tidligere beskrevet i Økonomisk Ugebrev ligger det med stor sikkerhed i kortene, at Nykredit ønsker at ekspandere bankforretningen meget
massivt, og det koster selvfølgelig ekstra kapital. Men det er blot ikke en debat, som har været oppe i repræsentantskabet. Og det kan også være forklaringen på, at Nykredits ledelse ikke ønsker at fremlægge dokumentation for påstanden om et markant højere kapitalkrav.

Carsten Tirsbæk, adm. direktør i BRFKredit, udtrykte i Ekstra Bladet onsdag i sidste uge forundring over Nykredits forventninger til kommende kapitalkrav. ”Vi kan slet ikke genkende det niveau, som Nykredit og Totalkredit taler om. Selvfølgelig er truslen der. Men den er jo slet ikke materialiseret. Det er jo ren spekulation,” sagde Carsten Tirsbæk.

Læs her Nykredits svar på Økonomisk Ugebrevs spørgsmål.

Modtag Økonomisk Ugebrev Formue (AktieUgebrevet) gratis i 3 uger.