Ambu varsler ny vækst efter fremgang

Ambu øgede i 2010/11 såvel omsætning som indtjeningen før særlige poster.

Ambu, der udvikler, producerer og markedsfører diagnostisk og livreddende udstyr til hospitaler og redningstjenester, øgede i 2010/11 såvel omsætning som indtjeningen før særlige poster. I 2011/12 venter selskabet yderligere fremgang

Omsætningen landede i regnskabsåret 2010/11 på 983 mio. kr., mens den året før var på 940 mio. kr., og resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster steg til 144 mio. kr. fra 118 mio. kr.

- Der er i 2010/11 opnået en tilfredsstillende stigning i omsætningen, som er over markedsvæksten, og der er samtidig opnået en væsentligt bedre indtjening før særlige poster end året før, konstaterer selskabet i regnskabet.

På bundlinjen faldt resultatet dog til 69 mio. kr. fra 84 mio. kr. Nettoresultatet er påvirket af særlige poster på 33 mio. kr. i udgifter, hvilket primært relaterer sig til omkostninger i forbindelse med indgåelse af forlig i en patentsag.

Ambu ser i det kommende regnskabsår en omsætning på 1025-1035 mio. kr., og overskudsgraden målt på EBIT-marginen ventes at stige til 15-15,5 pct. fra 14,7 pct. i 2010/11.

Resultatet før skat ventes at ligge i niveauet 14,5 pct. af omsætningen. De frie pengestrømme forventes i 2011/12 at blive 100 mio. kr. med et investeringsniveau før akkvisitioner på ca. 5 pct. af omsætningen.


Tal for regnskabet for 2010/11 fra Ambu:
#
Mio kr FY 2010/11 FY 2009/10
==============================================================
Omsætning 983 940
--------------------------------------------------------------
EBIT f. særlige poster 144 118
EBIT e. særlige poster 111 116
--------------------------------------------------------------
Resultat før skat 98 116
Nettoresultat 69 84
--------------------------------------------------------------
EBIT-margin (%) 14,7 12,6
Frie pengestrømme 64 31
--------------------------------------------------------------
Balancesum 889 876
Egenkapital 580 562
==============================================================
Forventninger: FY 2011/12 ==============================================================
(mio kr)

Omsætning 1025-1035
EBIT-margin 15-15,5%
Resultat før skat 14,5% af omsætning
Frie pengestrømme 100
--------------------------------------------------------------
==============================================================
#Flemming Thestrup Andersen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans