Ambu sender to direktører på gaden

Producenten af livredningsudstyr reducerer koncernledelsen med to mand som led i vækstplan.

- Som led i strategien "Tuned for Growth" og målet om at generere vækst er det besluttet at gennemføre en række organisatoriske tilpasninger - primært på salgs- og innovationssiden. Ændringerne medfører en forenkling af organisationen på disse to områder med henblik på at sætte endnu større fokus på eksekvering, forklarer Ambu.

Derfor må to medlemmer af Ambu's koncernledelse forlade Ambu. Der er tale om Executive Vice President Henrik Wendler, Global Innovation, samt Executive Vice President Lars Rønn, Global Sales and Marketing.

Global Sales organiseres fremover i tre salgsområder, hvor Frank Homa, salgsregion USA, er ansvarlig for det amerikanske marked, Markus Mauer, salgsregion EMEA, er udnævnt til ansvarlig for det europæiske marked, og Anders Kolding, salgsregion Asia, er ansvarlig for det asiatiske marked.

- De to områder - Global Innovation og Global Sales and Marketing - vil referere til administrerende direktør Lars Marcher, oplyser Ambu.

Omlægningerne sker som led en ny strategi, der lanceres med årsregnskabet 18. november.

For to år siden lancerede Ambu strategien "GPS Four" og den suppleres nu med mål for næste regnskabsår.

- Implementeringen af strategien har over de seneste to år medført væsentlige ændringer og moderniseringer på alle områder i Ambu. De første to år i strategiperioden er gennemført med succes, og der er i planen under overskriften

"Tuned for Growth" fastlagt mål for regnskabsåret 2011/12, som vil blive offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2010/11 den 18. november 2011.