Ambu opjusterer forventningerne

Ambu opjustere forventningerne til 2015/16. Selskabet venter nu en organisk vækst i niveauet 9 pct. og en EBIT-margin opgjort i i niveauet 16-17 pct.

CEO Lars Marcher fra AMBU, Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Ambu leverede flot vækst og pyntede regnskabet for tredje kvartal med en opjustering.

Omsætningen i kvartalet blev 517 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 9 pct. i lokal valuta og 7 pct. i danske kroner.

På forretningsområder er væksten i lokal valuta fordelt med 18 pct. vækst i Anaesthesia og et fald på 2 pct. i Patient Monitoring & Diagnostics.

Geografisk bidrog Europa med en vækst på 12 pct. og Nordamerika med 9 pct. Væksten i resten af verden blev 2 pct., og væksten i Asien og Oceanien betegnes som fornuftig med en stigning på 9 pct., mens såvel Latinamerika som Mellemøsten fortsat er vanskelige markeder som følge af de økonomiske konjunkturer.

Bruttomarginen blev 53,2 pct. mod 48,1 pct. svarende til en forbedring på 5,1 pct.-point.

»Den øgede margin skyldes en kombination af et mere profitabelt produktmiks og lavere produktionsomkostninger«, forklarer selskabet i regnskabet.

Driftsoverskuddet, EBIT, landede på 94 mio. kr. mod 56 mio. kr. i samme kvartal sidste år, og EBIT-marginen er opgjort til 18,2 pct. mod 11,6 pct. I de første tre kvartal er EBIT-marginen steget til 14,9 pct. fra 8,8 pct.

Forventinger løftes

Forventningerne til til hele regnskabsåret 2015/16 opjusteres.

Selskabet venter nu en organisk vækst i niveauet 9 pct. i lokal valuta og en EBIT-margin opgjort i danske kroner i niveauet 16-17 pct. Selskabet venter desuden frie pengestrømme i niveauet 275 mio. kr. og en netto rentebærende gæld på 2,1 gange driftsresultatet (EBITDA).

»Med hensyn til kapitalstrukturen forventes en netto-rentebærende-gæld i niveauet 2,1 gange EBITDA mod hidtil 2,0. Det forudsættes her, at både købet af ETView Medical Ltd. og det i dag offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram er fuldt gennemført ved udgangen af indeværende regnskabsår«, skriver Ambu i regnskabet.

Der er igangsat et aktietilbagekøbsprogram på 78 mio. kr. i forbindelse med regnskabet.

Tidligere lød forventningen på en organiske vækst på 8-9 pct., en EBIT-margin på 15-16 pct. og en netto-rentebærende-gæld i niveauet i 2,0 gange EBITDA. Forventningen til de frie pengestrømme lød før regnskabet for tredje kvartal på 150-175 mio. kr.