Amagerbankens konge i ny krig mod tilsynet

Nyhedsanalyse: Det var mandens og bankens indædte kamp mod Finanstilsynets overmagt. Det handlede om overlevelse for Amagerbanken, da krisen var dybere, end den er nu. Alle kneb gjaldt – og den dag i dag hævder mange, at Amagerbanken aldrig skulle have været lukket.

Den tidligere bestyrelsesformand i Amagerbanken, advokat N.E. Nielsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

Men nu tørner Amagerbankens navnkundige formand, N. E. Nielsen, igen sammen med embedsmændene med direktør Ulrik Nødgaard i spidsen i Finanstilsynet. Denne gang har advokaten endnu flere ressourcer i ryggen. For han repræsenterer nemlig landets største pensionsselskab, PFA, i sagen mod Finanstilsynet. N.E. Nielsen er advokat hos LETT Advokatpartnerselskab.

På overfladen ser Finanstilsynet urørligt ud. Som beskrevet i Berlingske har embedsmændene siden 2008 vundet alle de ni ankenævnssager, der har haft med bankerne at gøre. Og der har vel at mærke været tale om nogle sager, som har været afgørende for en banks overlevelse.

Men når man graver dybere, får man et mindre entydigt billede. For der har i mindst ét tilfælde været aktører, der i det skjulte har krydset klinger med Finanstilsynet og vundet. Men disse sager er aldrig nået frem til en afgørelse i Ankenævnet. Derfor har andre banker eller finansielle aktører ikke kunnet se de sager, hvor deres kollegaer har vundet over den stadig mere magtfulde myndighed. Nogle vil endda hævde, at billedet af Finanstilsynets afgørelser som urørlige ikke stemmer helt overens med virkeligheden.Samtidig er der næppe tvivl om, at det entydige billede af bankerne som tabere i ankenævnet får andre finansielle aktører til at undlade at anke deres tvister med Finanstilsynet.

Af samme årsag er netop Amagerbanken og dens tidligere formand, N.E. Nielsen, yderst relevante at se nærmere på. For selv om Amagerbanken i to omgange tabte til myndighederne, kan man mene, at Amagerbanken vandt en kvart sejr, da nogle af kravene til banken blev blødt en smule op.

Netop nu er det højaktuelt at få belyst disse sager. For både Danske Bank og PFA kører lige nu vigtige principielle sager for at få omstødt Finanstilsynets afgørelser. Det er sager, der kan betyde milliarder af kroner for begge virksomheder, og som kan få afgørende effekt for disse virksomheders muligheder for at drive deres forretninger fremover.

De vil derfor sætte alle deres juridiske ressourcer ind på at få omstødt afgørelserne fra Finanstilsynet. Lykkes det, vil Finanstilsynets magt pludselig se lidt mere forhutlet ud. I Danske Banks tilfælde kan det betyde, at banken entydigt får lov til at bruge egne modeller for beregning af kreditrisici, som har betydet, at banken ikke behøver at holde så stor en pengetank som mindre banker. Det er en sag, der kan vise sig meget alvorlig for banken.

Danske Bank får altså lov til at agere mere frit uden Finanstilsynets hede ånde i nakken, hvis det lykkes at vinde.