Amagerbanken undlod nedskrivninger for op mod 700 mio.

En gennemgang af Amagerbankens regnskabsrapporter fra 2007, afslører den ene fejlvurdering efter den anden og manglende nedskrivninger for et trecifret millionbeløb.

Foto: Brian Bergmann
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Den uvildige advokatundersøgelse af forløbet op til Amagerbankens kollaps den sjette februar 2011 afslører den ene fejl efter den anden i bankens kvartals- og årsrapporter. Samlet vurderes bankens nedskrivninger at have været mellem 600 og 700 mio. kr. for lave i perioden fra 2007 og frem til krakket i februar 2011. Det viser en gennemgang af banken regnskaber og rapporter for perioden.

Banken har generelt værdisat sine aktiver for højt og undervurderet de risici, som udlånsporteføljen rummede - specielt med hensyn til bankens mange udeståender i ejendomssektoren. Adskillige gange konkluderer advokatundersøgelsen, at der er givet manglende oplysninger om "omfanget af Bankens udlån til ejendomssektoren" herunder projekter baseret på videresalg af ejerlejligheder. Desuden påpeges flere gange, at der ikke gives "tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn." I flere tilfælde værdisættes bankens beholdninger af værdipapirer og aktieporteføljer for højt. Rapporten for tredje kvartal 2007 er én ud af adskillige, der vurderes ikke at være retvisende:

"Den giver et fejlagtigt billede af bankens økonomiske status og risici. Der mangler efter min vurdering individuelle nedskrivninger for ikke under 200 mio. kr. hidrørende særligt fra et større ejendomsudlån, hvor låntager efter min vurdering er eller har været i væsentlige økonomiske vanskeligheder," konkluderer advokatundersøgelsen og fastslår igen, at "ledelsesberetningen ikke giver et retvisende billede af bankens risici på udlån til ejendomssektoren." Denne formulering går igen og igen i den uvildige gennemgang af bankens regnskaber og rapporter fra 2007 og frem til krakket i 2011. Efter andet halvår skulle Amagerbankens bundlinje have været rød og ikke sort, men banken undlad at tage lovmæssige nedskrivninger på mellem 300 og 400 mio. kr. vurderer advokatundersøgelsen.

"Halvårsrapporten for 2008 var ikke retvisende, idet ledelsen overvurderede både periodens resultat og den opgjorte egenkapital. Desuden foretog ledelsen ikke de lovmæssige nedskrivninger. De ville efter advokatundersøgelsen vurdering have givet yderligere nedskrivninger på minimum 300-400 mio. kr. hvorved Bankens nettoresultat ville blive negativt med minimum 100 mio. kr. i stedet for det offentliggjorte overskud på knap 200 mio. kr.," skriver advokat Jens Christensen, som har foretaget undersøgelsen. I tredje kvartal 2008 lagde ledelsen det ikke tydeligt frem, at regnskabets nedskrivninger også medførte tab for banken. Samtidig gav ledelsen ikke en retvisende risiko for yderligere nedskrivninger. Årsrapporten for 2008 burde også have rummet nedskrivninger, der var 86 mio. kr. højere, end tilfældet var, idet banken har foretaget en for høj værdiansættelse af værdipapirer. Rapporten beskrives som "mangelfuld og ikke retvisende." Blandt andet fremhæves nedskrivninger burde have været 86 mio. kr. højere, I den korrigerede årsrapport for 2008 var flere af tingene rettet, og den vurderes at være retvisende bortset fra "utilstrækkelige oplysninger om de forudsætninger, Banken har anvendt ved regnskabsmæssige skøn." Desuden påpeger advokatundersøgelsen, at banken har brugt "usædvanligt lange betalingsrækker ved beregning af nedskrivninger, samt at årsrapporten ikke indeholder tilstrækkelige, kvantitative oplysninger om udlånsgrupper med særlige risici." Efter første kvartal 2009 er bankens nedskrivninger 45,7 mio. kr. for lave, på grund af en forkert værdiansættelse af en aktiepost, og kvartalet efter værdisætter banken sit udlån 465 mio. kr. for højt, hvilket pumper egenkapital og driftsresultat kunstigt op. Advokatundersøgelsen hæfter sig ved, at Amagerbanken har tisidesat Finanstilsynets vurdering af bankens nedskrivningsbehov. Rapporterne for tredje kvartal 2009, helåret 2009, samt første, andet og tredje kvartal 2010 anses for retvisende bortset fra enkelte tilfælde af "utilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn."