Amagerbanken kan blive fyrtårn for nye sager

En eventuel bødestraf til tiltalte i bankens ledelse vil være til at overse, men sagen kan få stor principiel betydning i andre sager mod ledelserne i en række krakkede banker.

Foto: Liselotte Sabroe

Sagen mod Amagerbankens direktion og bestyrelse vil få stor principiel betydning.

Det forudser professor i finansiering og erhvervsjura Caspar Rose fra CBS. Derfor kan det ende med bødestraf til de 11 topfolk fra den krakkede bank, som ifølge DR er blevet anmeldt til Bagmandspolitiet af Finanstilsynet. De inkluderer også tidligere direktør Jørgen Brændstrup og bestyrelsesformand N.E. Nielsen.

Banktoppen er tiltalt for mellem 2009 og 2010 at have set gennem fingre med valutaspekulation hos en række pressede storkunder for at vinde noget af deres tab tilbage. Spekulationen endte imidlertid med at påføre banken tab for 394 mio. kroner. Tabet var medvirkende til at sende banken ud over over kanten, før den gik konkurs i 2011.

De er tiltalt efter lov om finansiel virksomhed. Slaget kommer til at stå om, hvorvidt ledelsen agerede uagtsomt over for valutaspekulationen. Og det er vigtigt at få afklaret i forhold til andre kommende sager mod ledere i finansverdenen, mener Caspar Rose.

"Der er en høj grad af usikkerhed over den relevante bestemmelse i loven, som er paragraf 350. Det bliver godt at få afklaret forholdene omkring den, fordi der er så stort et skønsmæssigt element forbundet med den. Det er nogle af de samme problemstillinger, som man kommer til at adressere i nogle af de andre sager," siger Caspar Rose.

De tiltalte vil formentlig kunne undgå en tur i retten og i stedet blot betale en bøde. Det mener Caspar Rose dog ikke kan betale sig, da det vil kunne se dårligt ud i den erstatningssag mod dem, som en række utilfredse investorer kører imod den tidligere ledelse.

"Sagsøgerne vil naturligvis også bruge en eventuel bøde ved domstolen mod tiltalte i erstatningssagen, forudsat at banktoppen rent faktisk bliver dømt, hvilket langt fra er sikkert. Omvendt vil den også kunne få stor principiel betydning for den tidligere ledelse, hvis de bliver frikendt. Straffesagen vil med andre ord få en betydelig afsmittende effekt på den civilretlige erstatningssag. Begge parter vil derfor have en stor interesse i at forfølge den her sag," siger Caspar Rose.

Statsadvokat i bagmandspolitiet Jens Madsen har i dag over for TV 2 bekræftet, at der er en række sager mod folk fra finansverdenen på vej.