Amagerbanken fortsætter store nedskrivninger

Banken har endnu ikke fået svar fra Økonomiministeriet om bankens ansøgning om risikovillige statslån for 1,4 milliarder kr., som skal polstre bankens solvens. (Opdateret 14.45)

Amagerbanken kom ud med plus både på kvartalet og halvåret, men advarer om at de store kunder er pressede. Fold sammen
Læs mere
Foto: Amagerbanken
Amagerbanken valgte at udsende sit regnskab to dage før planen. Årsagen er ikke klar, for der er ikke afgørende nyheder i regnskabsmeddelelsen.

Andet kvartal 2009 gav et fald i nettorente- og gebyrindtægterne til 301,5 mio. kr. mod 335,2 mio. kr. i andet kvartal sidste år, fordi gebyrindtægterne faldt, mens resultatet før skat dykkede til 49,2 mio. kr. mod 133,7 mio. kr. i samme periode sidste år.

Forklaringen på nedgangen skal dog reelt findes to steder: Udgifter til Bankpakke 1 og Det Private Beredskab, og fortsat store nedskrivninger på udlånet.

Store kunder har fortsat problemer
For årets første seks måneder set under et faldt resultatet før skat til 96,5 mio. kr. fra 258,6 mio. kr. Det kan stort set alene tilskrives udgifter til Det Private Beredskab på 105 mio. kr., men også nedskrivninger på 177 mio. kr. gør indhug. I de første seks måneder af 2008 var nedskrivningerne på 10,5 mio. kr.

Amagerbanken understreger, at man fastholder forventingerne til basisindtjeningen for hele 2009 på mellem 480 og 520 mio. kr. Det er dog før nedskrivninger.

"Risikoen på bankens store engagementer, der i stort omfang er ejendomsrelaterede eller er relaterede til investeringskreditter, er fortsat særligt påvirket af rente- og konjunkturfølsomhed i både op og nedadgående retning. Stigende tillæg til finansieringsomkostninger og stigende afkastkrav har således genrelt indsnævret rentabiliteten for bankens kunder," skriver Amagerbanken.

Fortsat massiv ejendomseksponering
Amagerbanken oplyser, at de ejendomsrelaterede udlån før nedskrivninger udgør 37 pct. af det samlede udlån, hvilket faktisk er en svag stigning i forhold til første kvartal i år, fordi projektfinansiering er blevet til anlægsfinansiering på det hårdt pressede storkøbenhavnske ejendomsmarked - der hvor Amagerbanken har udlånt de fleste penge.

Banken har dog besluttet at spare på omkostningerne, og vil blandt andet lukke afdelingen i indkøbscenteret Fields på Amager, og afdelingen i Bruuns Galleri i Århus.

Fortsat svag solvens
Bankens solvens er nede på 11,5 pct. mod 12,3 pct. i slutningen af juni sidste år, selv om banken har reduceret sit udlån med 840 mio. kr. til 23,7 milliarder kr.

Bankens kernekapital er nede på 7,3 pct., og den skal nu op på 12 pct. via risikovillige evigt-løbende hybridlån fra staten på 1,4 milliarder kr. Amagerbanken indleverede sin ansøgning om lånene i april, men har endnu ikke fået svar, selv om en række andre større banker for længst har fået godkendt deres låneansøgninger.