Amagerbank-storkunde står ved afgrunden

Der kan være flere ejendomme på vej ind på bøgerne hos Sparekassen Sjælland, Danske Bank og Amagerbanken fra selskaber i pantebrevsspekulanten Torben Andreasens net af selskaber, hvor egenkapitalen over en bred kam er negativ - med i alt mindst 305 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen
Revisorerne skriver i deres påtegning af årsrapporten for 2008, at regnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabet aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december. Det skriver dagbladet Børsen tirsdag.

Dermed er det uvist, hvor negativ egenkapitalen reelt er.

Samtidig skriver Horwath Revisorerne, som har revideret regnskabet, at selskabet ikke kan overholde sin forpligtelser over datterselskaberne, og dermed står bankerne og eventuelle andre kreditorer altså med magten over selskabet.

Toki Holding har udnyttet sine kreditter hos pengeinstitutterne med 184 mio. kr. og bankerne har via datterselskabet, pantebrevsselskabet Toki Pant, pant i en række pantebreve, gældsbreve og børsnoterede aktier i blandt andet Nordic Tankers, der blev forsøgt overtaget af den nu konkursramte erhvervsmand Steen Bryde, der også var kunde i Amagerbanken, skriver Børsen.