Alm. Brand ser vigende resultat i 2016

Alm. Brand venter i 2016 et resultat før skat på 500-600 mio. kr. Det fremgår af selskabets regnskab for fjerde kvartal.

Foto: Torkil Adsersen. Alm. Brand har hovedsæde på Østerbro i København. (Foto: Torkil Adsersen/Scanpix 2013)
Læs mere
Fold sammen

I 2015 realiserede koncernen et resultat på 652 mio. kr. før skat.

Resultat for 2016 ventes belastet af et tab på 50-75 mio. kr. fra bankens afviklingsaktiviteter.

Forventningerne til koncernens fremadrettede aktiviteter er dermed et overskud før skat på 575-650 mio.kr.

Combined Ratio i koncernens skadesforsikringsaktiviteter forventes at ligge i niveauet 91.