Alm. Brand øgede det samlede overskud med 57 mio. kr.

Flere kunder og højere udlån påvirkede finanskoncernen Alm. Brand positivt i årets tre første måneder, mens udviklingen på de finansielle markeder havde en negativ effekt på banken og investeringsresultatet i skadesforsikringen.

Foto: Torkil Adsersen. Alm. Brand har hovedsæde på Østerbro i København. (Foto: Torkil Adsersen/Scanpix 2013)
Læs mere
Fold sammen

Samlet set landede koncernen et nettooverskud i første kvartal på 234 mio. kr. før skat, hvilket er en forbedring på 57 mio. kr. i forhold til samme periode året forinden.

Det fremgår af kvartalsregnskabet onsdag morgen.

Skadeforsikring falder

Resultatet i skadesforsikringen faldt til 205 mio. kr. i første kvartal, mens det forsikringstekniske resultat endte på 226 mio. kr.

Det skal sammenlignes med resultater på henholdsvis 232 mio. kr. og 229 mio. kr. i samme kvartal 2015.

Det betød, at det Alm. Brand havde en Combined Ratio på 81,9 pct. i skadesforsikringen, hvilket er en smule dårligere end sidste års 81,6. Det er dog bedre end ventet af forsikringskoncernen selv og positivt påvirket af færre udgifter til vejrligsskader som følge af en mild og stormfri vinter samt afløbsgevinster, fremgår det af regnskabet.

Alm. Brand havde i årets tre første måneder bruttopræmier for 1245 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år. Ifølge koncernen ligger fastholdelsesraten fortsat på et højt niveau, mens der ses "en stigende tendens på privatsegmentet".

Investeringsresultatet endte med et tab på 21 mio. kr. i første kvartal mod en gevinst på 3 mio. kr. i samme kvartal året før. I regnskabet betegner Alm. Brand resultatet som "ikke tilfredsstillende2.

Banken har overskud

Før første gang siden finanskrisen er det lykkedes bank-delen af opnå et overskud. Det blev i første kvartal til 14 mio. kr. mod et underskud på 68 mio. kr. i første kvartal året før. Over det seneste år er antallet af helkunder steget med 8 pct., mens udlån til Alm. Brand Banks privatkunder er steget med 7 pct. Omvendt oplevede banken et kurstab på 14 mio. kr. som følge af udviklingen på de finansielle markeder.

Nedskrivningerne i landbruget udgjorde 9 mio. kr. i første kvartal, hvilket er bedre, end banken selv havde ventet. Alm. Brand Bank melder dog fortsat om svære vilkår for landbruget.

»I forhold til fjerde kvartal 2015 er afregningsprisen på mælk faldet yderligere, og der forventes ikke væsentlige stigninger i den kommende periode«, skriver Alm. Brand i regnskabet.