Alm. Brand løfter indtjeningen fra sin bank og ser lysere på 2016

Alm. Brand har i tredje kvartal haft tilbagegang på de samlede indtægter, men alligevel formået at løfte bundlinjen anseligt - ikke mindst på sine bankaktiviteter. På den baggrund opjusterer forsikringsselskabet sine forventninger til 2016.

På toplinjen er indtægterne fra såvel skadeforsikring, bankaktiviteterne som investeringerne gået tilbage, mens de er blevet løfte for livs- og pensionsaktiviteterne. Samlet har de i tredje kvartal sat sig til 1818 mio. kr. fra 1829 mio. kr. i tilsvarende periode sidste år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torkil Adsersen

Det fremgår af Alm. Brands regnskab for kvartalet, der dækker juli, august og september.

På toplinjen er indtægterne fra såvel skadeforsikring, bankaktiviteterne som investeringerne gået tilbage, mens de er blevet løfte for livs- og pensionsaktiviteterne. Samlet har de i tredje kvartal sat sig til 1818 mio. kr. fra 1829 mio. kr. i tilsvarende periode sidste år.

For skadesforsikringen er resultatet negativt påvirket af flere større brande, hvilket har øget udgifterne til storskader. Modsat har der i tredje kvartal været høje afløbsgevinster og kun få udgifter til vejrligsrelaterede skader, påpeger Alm. Brand.

BUNDLINJEN LØFTET PÅ VÆSENTLIGE POSTER

På bundlinjen blev det til et resultat efter skat på 265 mio. kr. i perioden mod 169 mio. kr. i tredje kvartal 2015.

Her var der fremgang på såvel skadesforsikring, livs- og pensionsaktiviteterne og bankaktiviteterne.

Bankens aktiviteter gav i tredje kvartal 2016 et overskud før skat på 24 mio. kr. Resultatet er ifølge Alm. Brand bedre end forventet og da også en anselig fremgang fra overskuddet før skat på 3 mio. kr. i tilsvarende kvartal sidste år.

- Over det seneste år har der fortsat været en positiv vækst i antallet af kunder og i aktivitetsniveauet, fremhæver Alm. Brand i regnskabet.

Antallet af helkunder er steget med 13 pct., og porteføljen af Totalkreditlån er steget med 18 pct. Leasingaktiviteterne oplever også vækst i både antallet af kunder og porteføljen af biler. Dog er resultatet negativt påvirket af de reducerede gebyrer på investeringsprodukter, som generelt er set i markedet.

Investeringsresultatet blev på 16 mio. kr. og dermed 70 mio. kr. bedre end i samme periode sidste år. Investeringsresultateter positivt påvirket af et reduceret spænd mellem realkreditobligationer og swaprenter, anfører Alm. Brand.

Den samlede combined ratio blev på 76,7 i kvartalet mod 72,2 i samme periode sidste år.

SER OGSÅ LYSERE PÅ FREMTIDEN

Alm. Brand opjusterer forventningerne til 2016. Selskabet venter nu et resultat før skat på 900-1000 mio. kr. Tidligere ventede selskabet et resultat før skat på 700-800 mio. kr.

Justeringen dækker over en opjustering af forventningerne til de fortsættende aktiviteter, der nu ventes at give et resultat på 925-1025 mio. kr. Forventningerne til aktiviteter under afvikling justeres til et underskud på 25 mio. kr.

På lidt længere sigt ser Alm. Brand et overskud på 400-500 mio. kr. med en combined ratio i niveauet 92 for 2017. Resultatet af aktiviteter under afvikling forventes i niveauet 0 mio. kr.