Allers overskud dykker

Overskuddet er faldet med knap 200 mio. kr. i Skandinaviens største ugebladskoncern Aller, der begrunder det store fald med store drifts-investeringer.

Aller-koncernen, der for nylig har lukket koncernens store flagskibe magasinet FOKUS og avisen I dag, har netop afleveret regnskab, der viser et markant fald i resultatet før skat til 445 mio. kroner i 2005/2006 mod et overskud på 654 millioner kr. i forrige regnskabsår.

Alligevel er bestyrelsen i Carl Allers Etablissement A/S tilfreds, lyder det i en pressemeddelelse:

"Aller-koncernen har haft et tilfredsstillende år, som levede op til forventningerne. Oplaget har været præget af god og positiv oplagsudvikling i alle de nordiske lande."

Nettoomsætningen er derimod steget fra 3.807 mio. kr. til 3.961 mio. kroner i koncernen.

Driftsresultatet på 285 mio. kr., et fald på 175 mio. kr. i forhold til året før, er især påvirket af den øgede konkurrence, som har krævet betydelige investeringer i markedstiltag samt i øgede produktionsomkostninger i alle drifsenheder.

Aller fremhæver, at selskabet har investeret 262 mio. kr. i "almindelige løbende driftsinvesteringer".Koncernen forventer et noget mindre resultat næste år, hvor en række investeringer vil spise af overskuddet - investeringer, der har en indkøringsperiode på mellem et til tre år, ifølge bestyrelsen.

Investeringerne i Chili vil således først figurere i næste års regnskab. Det samme gælder de norske investeringer af netportalen SOL og investeringerne i det nye datterselskab Aller Media Group A/S, der skal varetage koncernens IT-udvikling.

Forretningen går bedst i Danmark, hvor koncernen har et overskud på 130 mio. kr. efter skat. I Sverige lyder overskuddet på 107 mio. kroner, mens Finland trækker ned med et underskud på 3 mio. kroner.