ALK skuffer i fjerde kvartal

ALK-Abelló leverede bedre omsætning, men lidt lavere overskud på bundlinjen end ventet i fjerde kvartal.

Foto: CHRISTIAN CHARISIUS

Selskabet, der er verdens største på markedet for allergivacciner, omsatte for 612 mio. kr. mod 593 mio. kr. i fjerde kvartal af 2013 og analytikerforventningen på 606 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af SME Direkt for Ritzau Finans.

Driftsresultatet (EBITDA) før særlige poster endte i perioden på 76 mio. kr. mod et underskud på 110 mio. kr. i fjerde kvartal et år tidligere og analytikerforventningen 75 mio. kr.

På bundlinjen realiserede ALK-Abelló et overskud på 16 mio. kr. mod et overskud på 40 mio. kr. i fjerde kvartal 2014 og analytikernes forventninger om et overskud på 41 mio. kr.

2015 ses på niveau med 2014

ALK-Abelló venter at komme ud af regnskabsåret 2015 med et driftsresultat (EBITDA) på omkring 225-300 mio. kr. opgjort før særlige poster samt eventuelle milepæle og royalties fra salget af selskabets allergitabletter i Nordamerika og Japan.

Omsætningen i basisforretningen ventes at lande på cirka 2,2-2,3 mia. kr. mod 2,2 mia. kr. i 2014.

Analytikere estimerede forud for regnskabet et EBITDA-resultat før særlige poster på 446 mio. kr. og en samlet omsætning på 2462 mio. kr. i 2015. Det viste en rundspørge foretaget af SME Direkt for Ritzau Finans.

ALK venter milepæle på cirka 170 mio. kr. i 2015 og 2016, men timingen af betalingerne er usikre. I 2014 modtog ALK milepælsbetalinger på 178 mio. kr.

Tabel for fjerde kvartal 2014 for ALK-Abelló:

#

Mio. kr. Q4 14 Q3 14(e) Q4 13 FY 14 (e) FY 13

---------------------------------------------------------------

Omsætning 612 606 593 2427 2244

EBITDA før særlige poster 76 75 -110 452 258

EBIT 19 44 62 289 109

Resultat før skat 21 50 67 329 104

Nettoresultat 16 41 40 206 61

---------------------------------------------------------------

#

Forventninger til 2015:

#

Mio. kr. helår

----------------------------------

Omsætning* 2,2-2,3

EBITDA før særlige poster* 225-300

----------------------------------

#

(e) = medianestimater indsamlet af SME Direkt for Ritzau Finans blandt op til fem analytikere inden regnskabet.

*Opgjort uden milepæle samt royalties fra salg i Nordamerika og Japan