ALK har sorte tal på bundlinjen - forventningerne løftes

ALK-Abelló kom ud af første kvartal med resultater, der oversteg såvel selskabets egne som analytikernes forventninger. Forventningerne til 2018 opjusteres.

Allergivaccineselskabet omsatte for 752 mio. kr. i første kvartal af 2018 mod ventet 716,7 mio. kr. baseret på tre analytikeres gennemsnitsestimat ifølge Bloomberg News.

I samme periode sidste år var omsætningen på 789 mio. kr.

Driftsresultatet, EBIT, blev et overskud på 47 mio. kr. mod et plus på 96 mio. kr. i første kvartal af 2017 og var særligt påvirket af investeringer i det amerikanske marked. Tre analytikerestimater indsamlet af Bloomberg News viser, at analytikerkorpset havde regnet med et driftsunderskud 19 mio. kr.

ALK annoncerede i december en ny treårig strategi med fokus på at få styrket sin forretning på den anden side af Atlanten og på sigt få gjort det lukrative amerikanske marked til virksomhedens største. For at lykkes kræver det investeringer på samlet 1 mia. kr. over tre år.

Tiltagene sker for at skabe fundamentet for de kommende års vækst og falder sammen med investeringer i produktionen og justeringer af produktprogrammet, der vil blive rettet ind mod færre produkter.

Alt i alt betyder ændringerne i første omgang faldende omsætning og øgede omkostninger, herunder til blandt andet markedsføring og salg i USA. Senere i 2019 og 2020 venter ALK at vokse med mindst 10 pct. organisk på toplinjen, mens driftsindtjeningen stadig bliver begrænset.

På bundlinjen havde ALK-Abelló et overskud på 24 mio. kr. mod et overskud på 2 mio. kr. i samme periode sidste år.

ALK-Abelló opjusterer forventningerne til 2018 og venter nu en omsætning på over 2,7 mia. kr. samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på omkring 0. Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal i 2018.

Tidligere ventede selskabet 2,7 mia. kr. i omsætning samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på omkring minus 50 mio. kr.