Aktionærer raser over bestyrelsesformands fortid

Bestyrelsesformanden for det fusionerede Affitech, Keith McCullagh, var i 1990’erne som direktør i biotekselskabet British Biotech involveret i en større skandale om vildledning af aktiemarkedet i USA og Storbritannien.

Bestyrelsesformanden for det fusionerede Affitech, briten Keith McCullagh, er under beskydning fra vrede aktionærer. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kristian Sæderup
En gruppe af utilfredse Pharmexa-aktionærer kaster nu deres vrede på bestyrelsesformanden for det fusionerede Affitech, briten Keith McCullagh.

I deres ansøgning om fri proces til at anlægge et gruppesøgsmål mod ledelsen i Pharmexa, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Pharmexas rådgivere, fremhæver aktionærerne, at Keith McCullagh, der fra 2003 til 2008 med succes har været adm. direktør for det danske biotekhåb Santaris Pharma, tilbage i 1990’erne fik en påtale fra de amerikanske børsmyndigheder for at have afgivet vildledende og falske oplysninger om medicinske forsøg i det nu lukkede biotekselskab British Biotech.

»Vi fandt ud af, at Keith McCullagh, som den gamle ledelse opstillede til den nye bestyrelse, og som blev foræret millioner af optioner, havde fået en påtale fra USA’s myndigheder om at have givet vildledende og falske oplysninger om medicinske forsøg til markedet i det nu hedengangne British Biotech, der var børsnoteret i både England og USA,« skriver aktionærerne i ansøgningen til Civilretsdirektoratet.

Indgik forlig

Aktionærerne mener, at ledelsen eller Keith McCullagh selv burde have fortalt det til aktionærerne. De millioner af optioner, som Pharmexa-aktionærerne henviser til, er en aftale om warrant til Keith McCullagh svarende til 2,8 pct. af aktiekapitalen i det nye Affitech.

Keith McCullagh afviser, at han har gjort noget juridisk forkert.

»Det er rigtigt, at der blev rejst en sag ved de amerikanske børsmyndigheder. Men jeg og to andre direktører blev aldrig dømt for noget i en juridisk sammenhæng. Men vi indgik et forligt, hvor vi lovede fremover at overholde børsregler og lovgivning på området,« siger han.

Læs Profilen af Keith McCullagh i Berlingske Business onsdag