Aktionærer i Amagerbanken får ikke erstatning fra staten

Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet er frikendt for erstatningskrav på 30,5 millioner kroner fra investorer i Amagerbanken, der var samlet i foreningen Amagerinvestors. Det viser dommen fra Østre Landsret.

Den hedengangnei Amagerbanken Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

En gruppe på 454 aktionærer i banken, der krakkede i 2011 efter at have tabt milliarder på ejendomsudlån, mente, at Finanstilsynet ikke havde oplyst banken - og dermed dem - godt nok, da de skød penge i en redningsplan.

Amagerinvestors havde krævet erstatning, da de mente, at Finanstilsynet burde have informeret banken - og potentielle investorer - om, hvor store nedskrivninger tilsynet forventede, banken ville blive nødt til at foretage.

I vinteren 2009-2010 bad banken om en statsgaranti på 13,5 milliarder kroner. I sommeren 2010 sagde Finansiel Stabilitet ja på den betingelse, at banken selv skulle rejse yderligere 750 millioner kroner.

Finanstilsynet havde dog allerede her internt vurderet, at banken kunne få behov for at nedskrive 1,7 til 2,5 milliarder kroner. Et krav, der sænkede banken.

Den information føler aktionærerne sig forholdt. Østre Landsret har dog fundet, at tilsynet ikke havde pligt til at dele egne vurderinger med en bank, og at vurderingerne var truffet ud fra tal, som banken burde kende, da de kom fra banken selv.

- Landsretten fandt det endvidere godtgjort, at Finansiel Stabilitet adskillige gange havde meddelt Amagerbanken, at man havde betænkeligheder ved bankens økonomi, herunder ved en række større engagementer, og ved den af banken anlagte nedskrivningsstrategi.

- Amagerbanken vidste således, at Finansiel Stabilitet fandt bankens nedskrivninger for lave, skriver Østre Landsret.

Videre hedder det i dommen:

- Landsretten fandt heller ikke, at det udgjorde et brud på Finansiel Stabilitets vejlednings- og informationspligt over for Amagerbanken, at Finansiel Stabilitet ikke ønskede at give banken en betryggelse af, at bankens erhvervsmæssige dispositioner rent faktisk var forsvarlige og hensigtsmæssige.

- Landsretten gav på den baggrund Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet medhold i, at de ikke havde handlet erstatningspådragende og afviste således konkursboets og investorforeningens krav, skriver Østre Landsret i dommen.

I landsretten er der i øvrigt et parallelt opgør mellem Finansielt Stabilitet og bankens konkursbo.

Også på en anden front beskæftiger advokater og dommere sig med Amagerbanken.

Finansiel Stabilitet kræver i en ankesag 375 millioner kroner af bankens topfolk. Østre Landsret tager fat på den såkaldte hovedforhandling i januar 2019. Tidligere frifandt Retten i Lyngby topfolkene.