Aktieuro får Topdanmark til at nedjustere

Aktieuroen har skadet indtjeningen i Topdanmark, og derfor nedjusterer Topdanmark sine forventninger til overskuddet med 100 millioner kroner.

Det fremgår af forsikringsselskabets netop offentligtgjorte halvårsregnskab.

Ledelsen nedjusterer forventningerne til hele 2007 til et nettooverskud på 1200-1300 millioner kroner fra et tidligere ventet overskud på 1300-1400 millioner kroner.

Efter første kvartal blev resultatforventninger opjusteret med 100 mio. kr. og med tirsdagens nedjustering er Topdanmark tilbage til udgangspunktet ved årsregnskabet for 2006.

Vejrskaderne har været på omkring 125 mio. kr. brutto og 75 mio. kr. efter refundering fra genforsikringsselskaber.

Nedsættelsen af skattesatsen for selskabsskat påvirker med 45 mio. kr.

Kursfaldet har kostet Topdanmark 105 mio. kr. på tab på kreditobligationer på resultatet efter skat, mens aktieafkastet ligger omkring 50 mio. kr. lavere.

Konkurrencen koster på præmiesiden, og det er forklaringen på den svage præmievækst i år.

Ledelsen har dog oplyst, at den betragter 2007 som et overgangsår, og at der fra 2008 ventes stigninger i præmieindtægterne på 5 pct.

I Topdanmark er ledelsen rigtig godt tilfreds med forløbet af årets første halvdel.

- Det er et rigtig flot resultat, som skyldes en stor, flot og dygtig indsats af medarbejdere og ledere. Vi har grund til at være stolte af resultatet, siger administrerende direktør hos Topdanmark, Poul Almlund, til koncernens medarbejderblad Focus.

RB-Børsen.