Airbnb og skatteminister i symbiose: Ny aftale udelukker professionel udlejning

Onsdag aften afholdt Airbnb og skatteminister Karsten Lauritzen i samarbejde et orienteringsmøde for danskere, der udlejer deres lejlighed eller sommerhus gennem udlejningstjenesten. De forklarede, hvordan de nye skatteregler kommer til at fungere. Både skatteminister og Airbnb udtrykker tilfredshed.

Onsdag 10 april blev der afholdt orienteringsmøde for danske Airbnb-værter hos Republikken på Vesterbro i København. Skatteminister Karsten Lauritzen og Airbnbs nordeuropæiske chef Hadi Moussa orienterede om de nye beskatningsregler for privat udlejning via Airbnb. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Læssøe

»Kan alle høre mig?« lagde skatteminister Karsten Lauritzen (V) ud ved Airbnbs orienteringsmøde onsdag aften. Ministeren var til stede for at besvare spørgsmål fra udlejerne om de nye skatteregler for deleøkonomisk udlejning, der blev vedtaget i sidste uge.

Reglerne sætter en øvre grænse for, hvor mange dage om året, man må udleje sin bolig på Airbnb, ligesom at reglerne om beskatning er blevet ændret. Fra 1. juli vil Airbnb blandt andet indberette udlejernes indtægter direkte til Skat.

»Jeg har før prøvet, at en mand rakte hånden op og sagde: »Ja, jeg kan godt høre dig, men jeg vil gerne bytte plads med en, der ikke kan«,« fortsatte Karsten Lauritzen, og forsamlingen lo af hans oplæg.

Ministeren opsummerede, hvordan diskussionerne om deletjenester som eksempelvis Airbnb og tidligere Uber har skabt stor debat i Danmark. En blandet skare sad onsdag på rækkerne for at høre ministeren og hans ansatte forklare, hvordan de nye regler påvirker de enkelte værter i deletjenesten.

Ved orienteringsmødet onsdag var der 136 tilmeldinger fra værter, der ønskede uddybende forklaring på, hvad de nye regler kommer til at betyde for dem, når de træder i kraft 1. juli. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Læssøe.

Fra den 1. juli vil udlejningstjenesten påbegynde deres nye samarbejde med skattemyndighederne, hvor Airbnb begynder at indberette direkte til skat, hvor meget den enkelte udlejer tjener på at udleje boligen.

Karsten Lauritzen fortalte under aftenens møde om, at samarbejdet med Airbnb holdt gennem de hektiske perioder, hvor ministeren også var i forhandlinger med Uber, som det ikke lykkedes at finde et kompromis med.

Skatteminister Karsten Lauritzen og Hadi Moussa, nordeuropæisk chef for Airbnb besvarede i fællesskab spørgsmål fra salen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Læssøe.

Airbnbs nordeuropæiske chef, Hadi Moussa, erklærede sig enig med ministeren i, at samarbejdet havde været godt.

»Vi byder ordningen hjerteligt velkommen. Den nye aftale tilbyder en bred gennemsigtighed og klarhed omkring reglerne til vores værter. De har hele tiden sagt, at de gerne vil leve op til deres ansvar og betale deres del af skatten. Jeg tror, at de nye regler giver fordele for alle, hvilket betyder at værtsfællesskabet kan blive ved med at vokse og blive ved med at trives i Danmark, og det hjælper også til, at gæster i højere grad har lyst til at besøge Danmark,« sagde han.

Danmark er ikke det eneste land, der har været i karambolage med det voksende antal deleøkonomise tjenester, der tillader private at tjene penge ved for eksempel udlejning af deres bolig og kørsel af andre private. Byer som New York og Berlin har tidligere forbudt brugen af Airbnb.

Hadi Moussa, den nordeuropæiske chef for Airbnb. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Læssøe.

Alligevel mener Hadi Moussa ikke, at den nye danske model, der er den første af sin slags på verdensplan, kan overføres direkte til andre lande:

»Når vi ser på de forskellige steder i verden, oplever vi forskellige typer af problemer og udfordringer, som Airbnb forsøger at løse gennem reguleringer. Derfor er vores tilgang også land-til-land-løsninger. Derfor vil vi have samtaler med de individuelle lande eller byer om de problemstillinger, de forsøger at løse og derudfra forsøge at løse det på de specifikke emner,« sagde Hadi Moussa til Berlingske på aftenen.

Et af de problemer, som skatteminister Karsten Lauritzen har villet løse med den nye ordning, er at Airbnb bliver brugt til professionel udlejning.

»Det er helt bevidst, at vi lægger en øvre begrænsning på 70 udlejningsdage om året gennem Airbnb,« sagde Karsten Lauritzen ved dagens møde og forklarede, at Skat på den måde kan få professionelle udlejere udskilt fra Airbnb og over på det regelsæt, der gælder for dem.

På spørgsmålet om hvorvidt »loftet« på udlejning gennem Airbnb ikke begrænser værternes frihed på platformen, svarede Hadi Moussa, at en dansk vært i gennemsnit udlejer sit hjem i 23 dage om året, og dermed er langt fra den øvre grænse på 70 dage, der træder i kraft den 1. juli.

Foto: Simon Læssøe.

Derfor mener Hadi Moussa ikke, at der er grund til bekymring over, om aftalen sætter en stopper for det frie marked, som Airbnb lever af de fleste steder i verden.

»Derfor vil markedsdynamikken formentlig ikke have så stor indflydelse på platformen,« tilføjer han.

Blandt tilhørerne fik de nye regler en blandet modtagelse, men de fleste var mødt op for at få afklaring. Få afklaring på, hvad man som Airbnb-vært må og ikke må med de nye regler. Det var både Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen klar til at besvare spørgsmål om efter ministerens og Hadi Moussas oplæg.

Reglerne træder i kraft den 1. juli, og skatteministeren oplyser, at man allerede til efteråret vil evaluere, om værterne laver korrekte indberetninger af, om de udlejer hele lejligheder eller kun værelser, som ikke indgår i begrænsningen på 70 dage årligt.