Afslørende breve mellem kartelbanker offentliggjort

Afslørende meningsudveksling mellem bankdirektører offentliggjort. Direktørerne kunne ikke lide konkurrence.

Konkurrencestyrelsen har nu offentliggjort nye afslørende oplysninger i sagen om kartelsamarbejdet mellem syv mindre banker.

Kartelbankerne har forsøgt at forhindre offentliggørelse af de belastende oplysninger, men Konkurrenceankenævnet har netop givet Konkurrencestyrelsen lov til at offentliggøre den afslørende korrespondance.

Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Bank blev tidligere på året afsløret i at have dannet et kartel, der aftalte priser, men bankerne protesterede imod, at mail mellem de syv bankdirektører blev offentliggjort.

Nu ligger de afslørende mail på Konkurrencestyrelsens hjemmeside, og her fremgår det blandt andet, at direktørerne har været oppe og skændes, fordi to af bankerne havde planer om at åbne filial i samme by. Det var Haandværkerbanken, der i dag hedder Max Bank og senere blev ekskluderet fra kartelsamarbejdet, der annoncerede åbning af en filial i Fakse blot to uger efter at Møns Bank havde annonceret åbning af en filial i samme by.

”Vi opfatter det som en meget ukollegial handling i betragtning af Fakses størrelse – og ikke mindst i betragtning af vort tætte lokalsamarbejde,” hedder det et oplæg til et møde i Lokalbanksamarbejdet, der var navnet på kartellet.

Det fremgår også, at direktørerne har givet håndslag på ikke at opsøge hinandens kunder, og at direktørerne i de syv banker har sat deres regnskabschefer til at afstemme hinandens priser. I en hemmelig rapport, skriver regnskabscheferne: ”Haandværkerbanken, Møns Bank og Totalbanken bør se nærmere på rykkergebyrerne.”

En del af rapporten handler om de gebyrer, som kunderne betaler for at have værdipapirer liggende i depot. Regnskabscheferne har fundet ud af, at der er forskellige priser i de syv banker, og de skriver derfor i deres anbefalinger:

”Sammenfattende kan siges, at de enkelte banker selv kan gøre noget til at forhøje de gebyrer de modtager på depot ved at hæve satserne.”Læs de hemmelige mail på www.ks.dk